Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VIII. FRVS/2010/1910 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2010
Novověké sochařské památky jako pramen studia kulturní historie FRVS/2010/508 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2010
Současnost a reálie Slovinska - multimediální průvodce FRVS/2010/332 Kozár Aleš, Mgr., Ph.D. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010