Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětu Multimedia pro učitele FRVS/2009/1617 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2009
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII. FRVS/2009/609 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2009
Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history. Inovace magisterského programu Historie, oboru Kulturní dějiny FRVS/2009/560 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2009
Vytvoření studijního předmětu Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka FRVS/2009/1403 Kostková Klára, Mgr., Ph.D. 1-12/2009
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009