Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice FRVS/2008/1698 Skalník Petr, PhDr., CSc. 1-12/2008
Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století FRVS/2008/1587 Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc. 1-12/2008
Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe FRVS/2008/118 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2008
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI. FRVS/2008/1302 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2008
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008