Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka FRVS/2007/836 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D. 1-12/2007
Inovace a rozšíření činnosti Informačního a poradenského centra FF FRVS/2007/763 Babková Jana, Ing. 1-12/2007
Inovace bakalářského programu Historické vědy, obor Kulturní dějiny FRVS/2007/896 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V. FRVS/2007/1842 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007
Multimediální opora kursu Příprava na klinický rok FRVS/2007/1659 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2007
Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie FRVS/2007/1153 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2007
Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938) FRVS/2007/1389 Mlejnek Tomáš, Mgr. 1-12/2007
Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu FRVS/2007/85 Pospíšilová Linda, Mgr. 1-12/2007
Vytvoření předmětu Curriculum Development ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka FRVS/2007/864 Brebera Pavel, Mgr., Ph.D. 1-12/2007
Zavedení nového předmětu Prezentační techniky FRVS/2007/631 Trnková Lorencová Radmila, Ing., Ph.D. 1-12/2007
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007