Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Multimediální zpracování přednášek o křesťanství FRVS/2006/1774 Prázný Aleš, doc. PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Inovace předmětu Syntax anglického jazyka zařazením korpusové lingvistiky FRVS/2006/2205 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II FRVS/2006/1008 Kubeš Jiří, doc. Mgr., Ph.D. 1-12/2006
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV. FRVS/2006/2825 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006
Přednáškový pobyt britského lektora Paula Emmersona - inovace a nové trendy v Business English FRVS/2006/3004 Hloušková Jitka, PhDr., Ph.D. 1-12/2006
Tvůrčí psaní na webu. FRVS/2006/1394 Studený Jiří, Mgr., Ph.D. 1-12/2006
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006