Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry:
Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
telefon +420 466 036 421
e-mail jaroslav.myslivec@upce.cz
budova G, kancelář 09 023
Zázstupce vedoucího katedry:
PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.
telefon +420 466 036 772
e-mail marcela.ehlova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018
Tajemník:
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
telefon +420 466 036 772
e-mail adriana.sychrova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018
Sekretářka:
Dagmar Čihákov
telefon +420 466 036 532
e-mail dagmar.cihakova@upce.cz
budova G, kancelář 05 007
Interní vyučující:  
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon + 420 466 036 635
           + 420 466 036 552
e-mail karel.rydl@upce.cz
budova G, kancelář 09 013
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
telefon + 420 466 036 635
e-mail muhl.pa@seznam.cz
budova G, kancelář 09 013
doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.
telefon + 420 466 036 635
e-mail albin.skoviera@upce.cz
budova G, kancelář 09 013
PhDr. Jana Křišťálová
telefon +420 466 036 772
e-mail jana.kristalova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018

Toho času na MD
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
telefon +420 466 036 421
e-mail ilona.datko@upce.cz
budova G, kancelář 09 023

Paedr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon +420 466 036 306
e-mail zdenka.sandorova@upce.cz
budova G, kancelář 09 007
Mgr. Lucie Hájková
telefon +420 466 036 306
e-mail lucie.hajkova@upce.cz
budova G, kancelář 09 007
 
Externí vyučující:
 
Mgr. Irena Dojčánová
budova G, kancelář 09 007
telefon 466 036 306
e-mail  irena.dojcanova@ppp-pardubice.cz