Okruhy pro SZZk DPS

Zkouška  probíhá ústní formou, přičemž  si jeden okruh  student(ka)  připraví dle  vlastního výběru předem a  druhý si volí  losem. V ústní rozpravě  prokazuje  porozumění tématu a širším souvislostem s ním,  znalost odborné literatury a odborné terminologie. Student(ka) předkládá zkoušejícímu seznam prostudované odborné literatury a výkaz o studiu.

 

Zkušební okruhy

Pedagogika a psychologie
Obecná a oborová didaktika
Metodologie