SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVECNCE

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty DPS se základními pojmy sociální pedagogiky a poskytnout základní vhled do problematiky sociálně pedagogické teorie a praxe.

Témata:

  1. Sociální pedagogika v prostředí školy. Životní styl současné mládeže.
  2. Ohrožené dítě ve škole - sociálně právní ochrana dítěte v prostředí školy, spolupráce s institucemi v sociální i školské sféře. Obtížné životní situace.
  3. Specifická intervence a jejich příklady. Možnosti spolupráce mezi rodinou a školou.

Požadavky na studenta:
- písemná samostatná práce na zadané téma
- samostudium dle povinné a doporučené literatury

Atestace: Zápočet formou ústní kvalifikace