ORGANIZACE SPRÁVY A ŘÍZENÍ INSTITUCÍ

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Rozsah: 12 hodin

Cíle:

Cílem  předmětu je

 1. poskytnout  studentům základní vhled  do problematiky  správy a řízení institucí s resocializačním zaměřením v ČR a  ve světě,
 2.  umět  se orientovat v platné legislativě,
 3. Znát  modely  správy a řízení a jejich silné a slabé stránky

Témata:

 1. Vznik a vývoj   institucionalizace  resocializačních zařízení.
 2. Vývoj  legislativy v ČR a ve světě.
 3. Současná mapa resocializačních zařízení a  její perspektivy.
 4. Rozdělení správnch a řídících kompetencí („stakeholders“).
 5. Modely  správy a řízení ve světě.
 6. Personální  politika (kvalifikovanost) a  ekonomika  resocializačních zařízení (finanční toky a jejich efektivita).

Požadavky na studenta:

 1. Pravidelná docházka a diskusní aktivita
 2. Student  zpracuje   písemnou práci v rozsahu 5 NS na  dohodnuté téma odpovídající zaměření předmětu (esej,  referát, překlad  textu, přednáška,  powerpointová prezentace apod.)

Atestace: zápočet

Literatura:
Pomahač, R. – Vidláková, O. : Veřejná správa. Praha, CH-Beck 2002. ISBN 978-80-7179-948-0
Platná rezortní a  nadrezortní legislativa
Vybrané stati z časopisu Veřejná správa
Vybrané webové stránky  příslušných orgánů a institucí.