Rozvrh studia pro 19. běh

Rozvrh studia pro 19. běh DPS (3. semestr – ZS 2016)

 

datum

předmět

vyučující

poznámka

30.   9. 14:00 - 19:00

Diagnostika

Jana Křišťálová

 

14. 10. 14:00 - 19:00

Neuropedagogika

Milan Adámek

 

21. 10. 14:00 - 19:00

Statistika

Jaroslav Myslivec

Výuka proběhne na budově EA v místnosti 13025

  4. 11. 14:00 - 19:00

Neuropedagogika

Milan Adámek

 

18. 11. 14:00 - 19:00

Neuropedagogika

Milan Adámek

 

  2. 12. 14:00 - 19:00

Diagnostika

Jana Křišťálová

 

16. 12. 14:00 - 19:00

Organizace a řízení školství

Karel Rýdl

 

13.   1. 14:00 - 19:00

Neuropedagogika

Milan Adámek

 

27.   1. 14:00 - 19:00

Organizace a řízení školství

Karel Rýdl

Výuka proběhne v učebně EB/01019

10.   2. 14:00 - 16:00

10.   2. 16:00 - 19:00

Diagnostika

Statistika

Jana Křišťálová

Jaroslav Myslivec

Výuka Statistiky proběhne na budově EA v místnosti 13025

24.   2. 14:00 - 16:00

24.   2. 16:00 - 19:00

Diagnostika

Metodologie

Jana Křišťálová

Marcela Ehlová

 

 

Kontakty na vyučující:

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

karel.rydl@upce.cz

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

alena.valisova@upce.cz

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

ilona.datko@upce.cz

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

jaroslav.myslivec@upce.cz

PhDr. Marcela Ehlová

marcela.ehlova@upce.cz

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

adriana.sychrova@upce.cz

PhDr. Jana Křišťálová

jana.kristalova@upce.cz