Aktuality

Závěrečné zkoušky Doplňkového pedagogického studia (DPS)

 

Úterý 23. 5. 2017

Zahájení: 13:00 h - zadává PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. (příprava - kancelář 09 018), první zkoušení: 13:30 h (kancelář 09 013)

Složení komise:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – předseda komise
PhDr. Jana Křišťálová

 

HOLAVOVÁ
JANEČKOVÁ
KEBRTOVÁ
KOTASOVÁ
PETERKOVÁ
SÝKOROVÁ
VLČKOVÁ

 

Reakreditace DPS dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. - viz zde.

 

Upozorňujeme studenty na důležité termíny:
Předmět PRAXE se vykovává ve 4. semestru studia. Řídí se řádným sylabem uvedeným na webu DPS. V průběhu měsíce března je student povinen přihlásit se k vykonání praxe. 
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v květnovém termínu, má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. dubna.
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v zářijovém termínu má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. června.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně (KVV, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., budova G, 9. patro) nebo zašlete poštou  na adresu: Katedra věd výchově, FF UPa, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., koordinátor DPS, Studentská 84, 532 10 Pardubice