Aktuality

24. 2. 2017 14:00 - 14:30 - informace ohledně praxí pro 19. běh (dr. Ďatko)

 

Reakreditace DPS dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. - viz zde.

 

Upozorňujeme studenty na důležité termíny:
Předmět PRAXE se vykovává ve 4. semestru studia. Řídí se řádným sylabem uvedeným na webu DPS. V průběhu měsíce března je student povinen přihlásit se k vykonání praxe. 
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v květnovém termínu, má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. dubna.
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v zářijovém termínu má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. června.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně (KVV, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., budova G, 9. patro) nebo zašlete poštou  na adresu: Katedra věd výchově, FF UPa, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., koordinátor DPS, Studentská 84, 532 10 Pardubice