Aktuality

Reakreditace DPS dle novely Zákona 563/2004 Sb. ve znění Zákona č. 198/2012 Sb. - viz zde.

 

Upozorňujeme studenty na důležité termíny:
Předmět PRAXE se vykovává ve 4. semestru studia. Řídí se řádným sylabem uvedeným na webu DPS. V průběhu měsíce března je student povinen přihlásit se k vykonání praxe. 
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v květnovém termínu, má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. prosince.
Student, který chce vykonávat závěrečnou zkoušku ukončující DPS v zářijovém termínu má povinnost odevzdat zkonzultovanou a podepsanou přihlášku k závěrečné zkoušce do 15. března.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně (KVV, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., budova G, 9. patro) nebo zašlete poštou  na adresu: Katedra věd výchově, FF UPa, Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D., koordinátor DPS, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Informace univerzitní knihovny
Posluchači DPS mají možnost bezplatného vstupu do univerzitní knihovny, možnost pěti výpůjček na měsíc, bez prodlužování.