Seznam zaměstnanců Katedry religionistiky

vedoucí katedry:

 

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

budova G, kancelář  06 023     

telefon: +420 466 036 453

martin.farek@upce.cz

 

 

zástupce vedoucího katedry:

Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.

budova G, kancelář  06 023

telefon: +420 466 036 453

stepan.lisy@upce.cz

 

tajemník katedry

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.

budova G, kancelář  06 007

telefon: +420 466 036 611

zuzana.cerna@upce.cz

 

sekretariát:

 

Michaela Zákoutská

budova G, kancelář 08 007

telefon: +420 466 036 629

e-mail: michaela.zakoutska@upce.cz

 

 

další zde

 

http://religionistika.upce.cz/seznam-pracovniku/