Obhajoby disertačních prací

Mgr. David Bradna - obhajoba doktorské práce 23. listopadu 2015:
Šintó: konceptualizace japonských náboženských tradic v západní literatuře