Vladimír Novotný

doc. PhDr. Vladimír NOVOTNÝ, Ph.D.

Narozen: 19. 8. 1946
Bydliště: Chodouň čp. 91, 267 51 Zdice
E-mail:vlno@seznam.cz
 
Studia:
1963-1969 FF UK v Praze, obory ruština-dějepis (1970 Ph.Dr.)
2002 titul Ph.D. v oboru Dějiny a teorie české literatury 20. století (FF OU Ostrava)
2008 habilitován pro obor Dějiny české literatury, FF OU Ostrava, jmenován docentem pro obor Dějiny české literatury (FF Univerzity Pardubice)
 
Zaměstnání:
 • 1969-1974 interní aspirantura FF UP v Olomouci
 • 1974-1978 redaktor pedagogických a literárních časopisů (Státní pedagogické nakladatelství, Svaz českých spisovatelů)
 • 1978-1983 redaktor revue Světová literatura
 • 1983-1989 vedoucí redaktor nakladatelství Odeon
 • 1990-1999 vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 1993-2000 externí odborný asistent IKSŽ na Fakultě sociálních věd UK v Praze
 • 1999-2008 odborný asistent a v roce 2008 docent KČJL Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
 • 2007-dosud odborný asistent a od 2008 docent KHV FF Univerzity Pardubice, poté KLKS FF
 • Od června 2010 v plném pracovním poměru pouze na Univerzitě Pardubice, bez úvazku na jiném akademickém pracovišti.
 
Odborné zaměření:
Česká literatura 20. století, zejména současná česká literatura a kritika
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Analýzy současné tvorby české literatury
Dějiny literární kritiky
Současná česká próza
Současná česká poezie
Seminář k literární kritice
Úvod do slavistiky
Vývoj umělecké kritiky
 
Publikační činnost (výběr):
Monografie:
 • Literární reflexe (pro Reflex). CZ Books, Praha 2006.
 • Paradoxy a paralely. Příspěvky k českému literárnímu dějepisectví. Cherm, Praha 2006. ISBN 80-86370-24-0.
 • Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, Praha 2006. ISBN 80-86370-25-9.
 • Ta naše postmoderna česká... Kritické vizitky literární současnosti. Protis, Praha 2008. ISBN 978-80-7386-015-8.
 • Literární reflexe 2002-2007. Vl. nákladem, Praha 2009. ISBN neuvedeno.
Sborníkové studie:
 • Neklidný rok Moravy v prózách Vladimíra Körnera (In) Studia Moravica III. AUPO, Moravica 3. UP v Olomouci, Olomouc 2005, s. 259-266.
 • Existenciální koncepce času v tvorbě Vladimíra Körnera (In) Čas v jazyce a literatuře, UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2005, s. 415-417.
 • O jednom typu proměny literárního modelu moderny (In) Čas moderny. JČU v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2006, s. 176-183.
 • Druhý, jiný a cizí, ale i stejný. Tragické časoprostory Vladimíra Körnera (In) Setkání s druhým. Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, Hradec Králové 2006, s. 182-187. ISBN 80-7041-692-0.
 • Mojmír Trávníček versus Literární dějepisectví (In) Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Dalibor Malina, Vsetín 2007, s. 49-56. ISBN 80-903010-9-6.
 • Básnická kázání Pavla Rejchrta (In) Rozprava o současné poezii (ed. Vladimír Novotný). Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2006, s. 99-107. ISBN 80-7043-514-3.
 • Jan Křesadlo a literatura v likvidaci (In) Literatura určená k likvidaci IV. Obec spisovatelů, Praha 2006, s. 55-63.
 • Fejeton ve světě literárním (In) O fejetonu, s fejetonem. Karolinum, Praha 2007, s. 75-79. ISBN 978-80-246-1286-1.
 • Veršů čáry básníka Máry aneb Bohumil Polan básník (In) Bohumil Polan. Sborník (ed. Vladimír Novotný). Cherm + Knihovna města Plzně, Praha – Plzeň 2007, s. 137-141. ISBN 978-80-86370-30-9.
 • Dramatické dialogy a monology Pavla Rejchrta (In) Divadlo v české a slovenské literatuře. Slezská univerzita, Opava 2007, s. 46-55. ISBN 978-80-7248-423-2.
 • Anděl zhouby či anděl milosrdenství? (In) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. František Šalé – Albert v Boskovicích 2007, s. 207-214. ISBN 80-7236-119-7.
 • Literatura bez hranic aneb V kontextu „otevřené kultury“ (In) Literatura bez hranic, Památník národního písemnictví, Praha 2009, s. 6-11. ISBN 978-80-85085-92-1.
 • Existuje existencialista Milan Kundera? (In) Hommage á Milan Kundera – Pocta Milanu Kunderovi (ed. Aleš Haman a Vladimír Novotný). Artes Liberales, Praha 2009, s. 63-74. ISBN 978-80-254-5340-7.
 • Umíráčky (a mráčky) na hranicích (in) Podzwonne dla granic. Wydawnictwo Universytetu Wróclawskiego, Wróclaw 2009, s. 135-144. ISBN 978-83-229-3083-0.
 • Eremitství a eremofobie v literárním exilu (in) Od banity do nomady. Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 49-55., ISBN 978-80-7399-112-8.
Časopisecké stati:
 • Karel Krejčí a Anna Maria Tilschová, Slavia, 74, sešit 2,2005, s. 433-440. ISSN 0037-6736.
 • Rub a líc exilu v Obětině Jana Křesadla, Tvar, 17, č. 12, 2006, s. 5. ISSN 0862-657 X.
 • K žánrové interakci mezi románem a esejem. Bohemistyka (Racibórz, Polsko) 7, č. 2/2007, s. 91-100. ISSN 1642-9893.
 • Koexistence, nikoli básnický dialog, Weles, č. 34/2008, s. 106-114. ISSN 1214-2948.
 • Kdysi z nejčtenějších, dnes odsunutý do muzea, Tvar 21, č. 3, 2009, s. 8-9. ISSN 0862-657 X.
Odkaz Alexandra Solženicyna: Žaluji i svědčím, Český jazyk a literatura 59, 2008-2009, č. 4, s. 157-162. ISSN 0009-0786.