Sevdalina veleva

Mgr. Sevdalina Veleva
Narozena: 15. 6. 1972
E-mail: sevdalina.veleva@student.upce.cz a veljan@email.cz
 
Studia:
 • 1986 - 1991 - Střední tiskařská odborná škola Julia Fučíka, Sofie, Bulharsko
 • 2001 - 2007 - Plovdivská Univerzita Paisij Hilendarski, studijní obor: Slovanská filologie a Bulharská filologie, ukončena diplomovou zkouškou, diplomová práce Parodie v české středověké literatuře, ukončeno titulem Mgr.
 • 2008 - dosud - doktorské studium na Katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Zaměstnání:
 • 2006 – 2007 Centrum Volného času BIMBO. Pracovní pozice učitelky.
 • 2007 – 2008 Jazykové centrum BRAJT. Pracovní pozice učitelky bulharského jazyka a literatury pro děti na prvním stupni základní školy.
 • 2008 – S.R.O. Simex-Trans. Pracovní pozice překladatelky z češtiny.
 • 2008 – 2012 lektor bulharského jazyka na Univerzitě Pardubice
 • od 2013 asistent na Univerzitě Pardubice, Katedra literární kultury a slavistiky
 
Odborné zaměření:
 • Česká středověká parodie, bulharská literatura 20. Století
Pedagogická činnost na KLKS:
 • Bulharština
 • Analýza literárního textu
 • Bulharský film a literatura
Výběr z publikační činnost od roku 2001:
 
1. KNIŽNÍ PUBLIKACE:
 • Bohemistichna sreshta", Ezikov svjat, Blagoevgrad 2007, 3, s. 98
 • Slovanské dialogy“, Zahraniční zápisník, Literárněkulturní ročenka Tahy, 2008-2009
 • Slavica v české řeči I – III (překlad), In: Slavjanski dialozi, knížka 10-11, rok VII, Plovdiv 2010, s. 258-263
 
2. PŘEDNÁŠKA A KONFERENCE:
 • studentská vědecká konferenci „Mezduuniversitetska bohemistichna sresta“, 2006 v Blagoevgradu s příspěvkem Středověká česká parodie „Svár vody s vínem jako ideologická parodie“
 • IV. česko-jihoslovanská konference zaměřené na jihoslovanské jazyky a literatury, konané v Brně na půdě Masarykovy univerzity, květen 2013, s příspěvkem:Film jako pomoc při studiu bulharské literatury
2. GRANTOVÉ PROJEKTY:
 • 2009 - Středověké česky a latinsky psané parodie jako historická reflexe sociálně-kulturního kontextu 14. a počátku 15. století, Program rozvojových aktivit FF UPa v rámci specifického výzkumu