Petr Poslední

Doc. PhDr. Petr POSLEDNÍ, CSc.

Narozen:7. 2. 1945
Bydliště: Hradec Králové
E-mail:petr.posledni@upce.cz
 
Studia:
1963-1968 FF UK v Praze, obory čeština-dějepis

1996 doktor nauk humanistycznych (Institut Literatury Polskiej, Varšavská univerzita), nostrifikováno 1997 MŠMT ČR jako PhDr., CSc.

1997 habilitován pro obor Dějiny české literatury, FF UK Praha, 1. 1. 1998 jmenován docentem pro obor Dějiny české literatury (FF UK)
 
Zaměstnání:
1969-1973 středoškolský učitel – gymnázium Sedlčany

1973-1983 odborný asistent – Pedagogická fakulta Hradec Králové

1984-1996 stálý pobyt v Polsku; 1984-1989 různá zaměstnání v polských kulturních institucích (redaktor katalogů v galerii Zacheta, Varšava; vedoucí kulturního úseku v Centrum Kultury, Krakov-Nová Huť)

1989-1996 vedoucí kulturního oddělení Českého centra ve Varšavě a vyučující na slavistice Varšavské univerzity

1996-2006 docent Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

2000-dosud docent FF UK Praha, polonistika

2006-dosud docent KHV Univerzity Pardubice
 
Odborné zaměření:
Česko-polská literární komparatistika a teorie literární kultury (aktuálně česko-polský výzkumný projekt: Dějiny polské literatury 1945-1969)
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Srovnávací dějiny literatury 19. století
Srovnávací dějiny literatury 20. století
Dějiny polské literatury do 18. století
Dějiny polské literatury 19. a 20. století
 
Publikační činnost (výběr za posledních 5 let):
Monografie:
 • Spisovatelé jako čtenáři. Tři česko-polské paralely, CZ Books, Praha 2006. ISBN 80-86947-20-3
 •  Polské literární symboly, Gaudeamus, Hradec Králové 2003. ISBN 80-7041-521-5
 •  Obtížná kontinuita. Dvojí recepce polské literatury z let 1945-1949, Gaudeamus, Hradec Králové 2004. ISBN 80-7041-882-6
 
Sborníkové studie:
 • Topos holocaustu v próze Jiřího Drašara (In) Holocaust v české, slovenské a polské literatuře, (ed.) Jiří Holý, Karolinum, Praha 2007. ISBN 978-80-246-1245-4.
 • Šrámek a Splav (In), Tahy 2007, Pardubice, (ed.) Petr Poslední, UPce 2007, s. 67-73, ISBN 978-80-86818-86-6.
 • Polští spisovatelé o nových hranicích (1945-1949), Tahy 2007, Univerzita Pardubice a nakl. Pavel Mervart 2007, (ed.) Petr Poslední, s. 105-110, ISBN 978-80-86818-86-6.
 • Milan Kundera a zakladatelské mýty (In) Setkání s druhým, (ed.) Petr Poslední, Gaudeamus, Hradec Králové 2006. ISBN 80-7041-692-0.
 • Institucionalizace literatury (In) Listopad 2006, (ed.) Jitka Černíková, Pelhřimov 2006.
  Reinterpretace polské literatury po roce 1945 (In) Práce z dějin slavistiky, XIX, Renata Dybalska (ed.), FF UK Praha 2005. ISBN 80-7308-088-5
 • Funkce periodické publikace v literární komunikaci (In) Povídka, román a periodický tisk V 19. a 20. století, ÚČL AV ČR, Praha 2005. ISBN 80-85778-47-5.
 • Holečkovi Naši a polská chlopománie jako fenomény literární kultury (In) Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček, Wiendl Jan (ed.), FF UK Praha 2004. ISBN 8O-7308-068-0.
 • České motivy Romana Wysoglada, Dialog kultur 2, Oftis, Ústí n. O. 2003. ISBN 8O-86042-77-4.
   
Časopisecké stati:
 • Problematika institucí literárního života, Slavia, 76, sešit 2, 2007, s. 151-158. ISSN 0037-6736.
 • Etika literárněhistorického výkladu, Češtinář, XVII, č. 3, 2007, s. 84-89. ISSN 1211-6874.
 • Iluze skutečnosti v esejích Josefa Škvoreckého a Gustava Herlinga Grudzinského (In) Slavia, 75, sešit 3, Euroslavica, Praha 2006. ISSN 0037-6736.
 • Tvůrce pařížské Kultury, Tvar, č. 18, 2006. ISSN 0862-657 X.
 • Volba konceptu, Svět literatury, č. 34, 2006. ISSN 0862-8440.
 • Periodika v literární komunikaci, Češtinář, XV, č. 1, 2005. ISSN 1211-6874.
 • Hry s obrazností, Tvar, č. 18, 2005. ISSN 0862-657 X.
 • Změna sociologického paradigmatu, Češtinář, XV, č. 2, 2005. ISSN 1211-6874
 • Jiní čtenáři, Češtinář, XIV, č. 2, 2004. ISSN 1211-6874.
 • Dynamické struktury, Češtinář, XIII, č. 3, 2003. ISSN 1211-6874.
 • Fenomenologie četby, Češtinář, XIII, č. 4, 2003. ISSN 1211-6874.
 • Role topik a symbolů, Češtinář, XIII, č. 5, 2003. ISSN 1211-6874.

Další pracoviště:

Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze