Lucja Banczyk

Mgr. Łucja BAŃCZYK

Narozena: 4. 3. 1979, Kraków
Bydliště: Cieszyn, Polsko
E-mail: Lucie.Banczyk@seznam.cz

Studia:

 • 2008 - postgraduální studium v oboru Polština pro cizince (Nauczanie języka polskiego jako obcego), Wydział Polonistyky Uniwersytetu Wrocławského ve Wrocławi
 • Od r. 2005 - doktorské studium v oboru Slovanská filologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, druhý ročník. Téma disertační práce: Polskie ekwiwalenty czeskich terminów prawnych - analiza semantyczna i translatologiczna.
 • 2005 – titul Mgr., bohemistika, jazykověda, Instyt Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski.
 • 2003 – titul Mgr., turistika a rekreace, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawie.
   

Vědecké zaměření:
Komparatistika se zaměřením na češtinu a polštinu
Teorie překladu se zaměřením na češtinu, polštinu a chorvatštinu
Korpusová lingvistika
Lexikologie, lexikografie

Zaměstnání:
Od října 2006 do června 2007 Česko-polský překladatelský seminář, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze.
Od října 2006 do září 2007 - jazyková cvičení – čeština, mluvnice češtiny, mluvnice polštiny, textová lingvistika. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Ratiboři, Polsko

Pedagogická činnost na KLKS:

Polský jazyk I

Polský jazyk II

Polský jazyk III

Polská kultura a společnost

Didaktika polštiny jako cizího jazyka

Úvod do studia polštiny

Psaný a mluvený odborný projev v polštině

 

Vědecká a publikační činnost:

 • BAŃCZYK Ł. Polské konstrukce s neosobními tvary slovesa na -no/-to a jejich české překladové ekvivalenty – analýza úrovně ekvivalence (v tisku)
 • BAŃCZYKŁ., Słownik przekładowy kontra korpus równoległy – analiza polskiej ekwiwalencji przekładowej czeskiego leksemu totiž. In KOMOROWSKA E., KOZICKA-BORYSOWSKA Ż. ed., Świat Słowian w języku i kulturze X. Językoznawstwo: semantyka, pragmatyka, kognitywizm. Szczecin 2010

 

 • BAŃCZYKŁ., Polskie nazwy odczasownikowe czynności i stanów w tłumaczeniu na język czeski (na materiale czesko-polskiego korpusu równoległego Intercorp). In KOMOROWSKA E., MISIUKAJTIS J. ed., Świat Słowian w języku i kulturze VII. Językoznawstwo: morfologia, składnia, semantyka. Szczecin 2007, 42-46
 • JONÁŠJ., JELÍNEKV., Detoksykacja w praktyce według doktora Jonaša. Svitavy 2007, ISBN 978-80-86885-18-6 (překlad)
 • BAŃCZYK Ł., Praski projekt korpusów równoległych InterCorp. In KOMOROWSKA E., DZIADOSZ D. ed., Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo. Szczecin 2006, 17-20, ISBN 978-83-609003-15-5
 • 2005 až dodnes – Projekt Intercorp - spolupráce na projektu vytvoření česko-polského paralelního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • 2005 - Polsko-czeska ekwiwalencja stylistyczna na przykładzie Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, diplomová práce napsaná v polštině pod vedením prof. dr. hab. Zbigniewa Greně
 • 2004/ 2005 - Studijní stáž na Karlově Univerzitě v Praze, vládní stipendium
 • 2003 - Polska i czeska terminologia żeglarska, bakalářská práce napsaná v polštině pod vedením prof. dr hab. Zbigniewa Greně
 • Towarzystwo gimnastyczne „Sokół“ na Śląsku Cieszyńskim, diplomová práce napsaná v polštině pod vedením prof. dr. hab. Karole Poznańského