Jiří Studený

Mgr. Jiří STUDENÝ, Ph.D.

Narozen: 22. 2. 1960
Bydliště: Hradec Králové
E-mail:Jiri.Studeny@upce.cz
 
www.czechlit.cz
 
Studia:
 • 1984 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (český jazyk - angličtina)
 • 1998 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (rozšiřující studium základy společenských věd)
 • 2009 uzavřel obhajobou práce Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní doktorandské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra dějin české literatury a teorie literatury, školitel prof. Petr A. Bílek
 
Zaměstnání:
 • 1985-1992 Obchodní akademie a Střední hotelová škola Turnov
 • 1992-2001 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. Předměty angličtina, anglická konverzace, český jazyk a literatura, základy společenských věd, literární seminář, seminář základů společenských věd.
 • Od roku 2001 Katedra historických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice
 
Odborné zaměření:
 • Tvůrčí psaní a psychologie kreativity, jóga a ekokritika, rétorika a kreativní koučování
 
Pedagogická činnost na KLKS:
 • Tvůrčí psaní
 • Teorie literatury a interpretace textu
 • Literatura a ekologie
 • Rétorika
 
Výběr z publikační činnost od roku 2001:
 
1. KNIŽNÍ PUBLIKACE:
 • Myslet jako auto (pod pseudonymem Dr. Krejzyber). Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011
 • Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010
 • Báseň Hluboko dnes in: K. Šiktanc, K. Piorecký (edd.): Nejlepší české básně 2009, Brno 2009 (Host), s. 71 
 • Zase básně. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008
 • Antologie české poezie. II. Díl (1986-2006), s. 220-221), Dybbuk, Praha 2007
 • Lotosové zajetí. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2004
 • Svou poezii a esejistiku příležitostně publikuje rovněž časopisecky (např. Host, Tvar, Salon Práva), od roku 2008 používá umělecký pseudonym Dr. Krejzyber
 • Věnuje se editorské práci pro nakladatelství Pavel Mervart, od roku 2010 je šéfredaktorem ročenky TAHY, kam rovněž pravidelně přispívá
 
2. ÚČAST VE SBORNÍCÍCH:
 • Cesta dlážděná metaforami. Svobodný prožitek pedagogického procesu jako prevence syndromu vyhoření (6 s., pdf), in: Elektronická konference s názvem „Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů, Pedagogická fakulta UJP Ústí nad Labem, katedra výtvarné výchovy, přístup přes: http://pf.ujep.cz/kvkweb/index.html
 • Návrat do přístavu. Jak dnes číst romány Jaroslava Foglara a jak jít ve stopách jeho hrdinů, in: Ivo Jirásek (ed.) Fenomén Foglar, s. 126-133, Praha 2007, Prázdninová škola Lipnice, ISBN 978-80-239-9736-1
 • Růst k růstu (Několik variací na schoenebeckovská témata), in: Hubertus von Schoenebeck: A pro děti svítá…podpora místo manipulace (ed. Karel Rýdl a kol.), Pardubice 2006, Univerzita Pardubice a CZ EFFE; ISBN 3-88739-025-3
 • Tvůrčí psaní a šamanismus, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole (ed. Zbyněk Fišer). Sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. - 23. října 2005 na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2005, Doplněk, s. 128-135, resp. 169 (workshop Mandala jako obraz duše; ISBN 1081-293-2005
 • Multikulturní výchova v teorii a praxi (edd. Lenka Gulová, Ema Štěpařová), Za hranice kultur. Pocta Alanu W. Wattsovi. Brno 2004, PF MU Brno (MSD), s. 77-81; ISBN 80-86633-14-4
 • Byl Marcel Proust buddha? Meditační koláž textů, in: Šárka Bubíková, Olga Zderadičková, Michael M. Kaylor (edd), Problematika identity. Identita a globalizace. ISBN 80-7194-590-0, s. 82-94
 • Pinocchio Carla Collodiho. Příspěvky k typologii růstu, in: Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími (2. pardubické bienále 4. - 5. dubna 2002), Scientific Papers of the University of Pardubice, series C, Faculty of Humanities, Supplementum 5 (2002), Pardubice 2003, s. 173-177. ISBN 80-7194-515-3; ISSN 1213-3485
Možnosti prostoru v tvůrčím psaní. Metodický esej, in: Viera Eliášová, Mária Kočanová, Ivan Lacko (edd): Na stope slovám. Príručka tvořivého písania pre učitěľov slovenského jazyka a literatúry, Bratislava 2007, s. 120-126, ISBN 978-80-89225-35-4