Antonín Kudláč

PhDr. Antonín KUDLÁČ, Ph.D.
 
Narozen:26. 10. 1971 v Praze
Bydliště:Praha
E-mail:Antonin.Kudlac@seznam.cz
 
Studia:
1993 – 1999 magisterské studium oboru dějepis – občanská výchova, Pedagogická fakulta UK v Praze
2001 rigorosum v oboru dějepis a didaktika dějepisu (PhDr.), tamtéž
Od 2007 doktorské studium oboru České a československé dějiny v rámci programu Historické vědy na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze
 
Zaměstnání:
1996-2001 hlavní redaktor sborníku Marginalia Historica
1998-1999 redaktor překladové literatury nakladatelství BB Art
1998-2007 referent odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR
2000-2001 externí vyučující na katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty UK (přednášky z českých kulturních dějin 19. století)
2002-2007 externí vyučující na katedře tvůrčího psaní a umělecké publicistiky Literární akademie (Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého) (seminář tvůrčího psaní z oblasti populární literatury)
2003-2006 externí redaktor nakladatelství Mladá fronta (edice Ikaros)
2007-2009 asistent Katedry historických věd FF UPa
Od 2009 externí redaktor nakladatelství Epocha
Od 2010 asistent Katedry literární kultury a slavistiky FF UPa
 
Odborné zaměření:
České kulturní dějiny 19. a první poloviny 20. století, zejména problematika „duchovních alternativ“ (bezvěrectví, spiritismus apod.);dějiny populární literatury; tvůrčí psaní a praxe literárního provozu
 
Zahraniční pobyty:
Duben 2009 – výuka v rámci programu učitelské mobility LLP/ERASMUS na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Univerzity v Ljubljani (přednášky z dějin a teorie populární literatury)
 
Pedagogická činnost na KLKS:
České národní obrození mytické a legendární I, II
Editorská a nakladatelská práce I, II
Kapitoly z dějin literární fantastiky
Mistři detektivní prózy
Okultistické tendence v moderní české kultuře
Odborný písemný projev
Dějiny populární literatury I, II
Žánry populární literatury
Tvůrčí psaní (populární literatura) I, II
 
Pedagogická činnost jiná:
Přednášky pro veřejnost zejména z oblasti populární literatury, kurzy tvůrčího psaní (vysoké školy, knihovny, kulturní centra, vzdělávací agentury)
 
Výběr z publikační činnosti:
 
Knižní publikace:
odborná literatura:
Příběh(y) Volné myšlenky, Praha 2005. 190 s. ISBN 80-7106-673-7
Literatura přes palubu, Červený Kostelec 2010. 211 s. ISBN 978-80-87378-25-0
beletrie:
[spoluautorka Petra Andělová] Smrt & potěšení, Praha 2008. 216 s. ISBN 978-80-87027-90-5
Mrtví & neklidní, Praha 2011 (v tisku)
 
Editorská činnost:
odborná literatura:
Marginalia Historica I., Praha 1996 [1997].195 s. bez ISBN
Marginalia Historica II., Praha 1997 [1998]. 217 s. ISBN 80-86197-01-8
Marginalia Historica III., Praha 1998 [1999]. 295 s. ISBN 80-86197-11-5
Marginalia Historica IV., Praha-Litomyšl 1999 [2001]. 282 s. ISBN 80-7185-361-5
beletrie:
2004: Český horor. Praha 2003. 296 s. ISBN 80-204-1075-9
Punk Fiction. Praha 2004. 400 s. ISBN 80-204-1158-5
Orbitální šerloci [společně s Tomášem Němcem]. Praha 2006. 424 s. ISBN 80-204-1488-6
Pod kočičími hlavami[společně s Ondřejem Jirešem]. Praha 2007. 461 s. ISBN 978-80-7254-959-7
 
Slovníkové heslo:
[spoluautorka Helena Mázlová] Horor, in: Dagmar Mocná, Josef Peterka (edd.): Encyklopedie literárních žánrů, Praha-Litomyšl 2004, s. 253-258.
 
Články a studie:
Barokní texty v knižních soupisech Josefa Váchala, in: Antonín K. K. Kudláč (ed.): Marginalia  Historica I., Praha 1996 [1997], s. 115-128.
Váchal bibliofil a jeho knihovna, in: H. Pavelková, P. Vetterová (edd.): Knihovna Josefa Váchala. Soupis, Praha 1998, s. 1-6.
Boje a polemiky Katolické moderny, in: Roman Musil, Aleš Filip (edd.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907), Praha 2000, s. 104-127.
Zdeněk Kalista a Volná myšlenka (Poznámka k historikově duchovnímu vývoji), in: Ivo Navrátil (ed.): Zdeněk Kalista a kulturní historie. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 6, Semily 2000, s. 43-48.
Volná myšlenka mezi socialismem a laickou církví, Dějiny a současnost 1, XXIII, 2001, s. 28-32.
Německé pověsti z Kašperských Hor ve sbírce Gustava Jungbauera, in: Vladimír Horpeniak, Zdeňka Řezníčková (edd.): Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V. (Historie – místopis – literatura), Sušice a Kašperské Hory 2001, s. 152-157.
„Hukot vně korbele…“ Stolní společnost jako komunikační prostředí (na příkladu Akademie flekovské), in: Kateřina Bláhová (ed.): Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 234-246.
Staronoví hledači Absolutna. Některé duchovní alternativy na sklonku 19. století, in: Zdeněk Hojda, Roman Prahl (edd.): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003, s. 97-106.
[spoluautorka Milena Bartlová] Dějiny ještě nikdy nebyly tak děsivé!, in: Milena Bartlová (ed.): Pop History – O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003, s. 150-158.
 „Tajemno, hrůzno, mužno, pitoreskno i směšno…“ (Pokus o obnovení Rodokapsu na sklonku 20. století), in: Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal (edd.): Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha 2005, s. 213-225.
Odvážní mužové a ženy ve fantaskních světech. Současná česká literární fantastika, Host 2, XXIII, 2007, s. 30-33.
Dobrodružství ve věku páry. Devatenácté století jako popkulturní inspirace, Dějiny a současnost 3, XXIX, 2007, s. 19-21.
Pekelníkova víra. Josef Váchal, Volná myšlenka a něco o dřevorytcových náboženských názorech, in: Marcel Fišer (ed.): Josef Váchal – Sborník ze sympozia v Klatovech. Klatovy 2007, s. 35-43.
Ve službách onoho světa. Autorské a vydavatelské aktivity Karla Sezemského v letech 1897-1936, in: Jiří Studený (ed.): Tahy 2008. Pardubice 2008, s. 67-73.
Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola, Slovenská literatúra, č. 5-6, roč. 56, 2009, 451-459
Zrození vypravěče z ducha velkoměsta, in: Pavel Renčín: Beton, kosti a sny. Praha, Argo 2009, s. 195-200
„Před ním leží mocná sfinga…“ Čeští dekadenti a okultismus, Dějiny a současnost č. 2, roč. XXXIII, 2011, s. 41-43
 
Rozhovory:
Jsem kantor, ne prorok. Rozhovor se Stanislavem Komárkem o historii, literatuře a cestách za poznáním, Dějiny a současnost 5, XXV, 2003, s. 37-40.
Někdy musíte strašně přehánět. Rozhovor s Milošem Urbanem o psaní knih, krajině a politice, Dějiny a současnost 2, XXVI, 2004, s. 41-44.
Školství má dva hlavní problémy – učitele a žáky. Rozhovor o škole a dějepisu s Veronikou Válkovou, Dějiny a současnost 3, XXVI, 2004, s. 48-50.
Mám z toho dobrý pocit, ale finance žádné… (rozhovor s Václavem Florianem), Host 3, XXI, 2005, s. 29-31.
Exkurze jako konceptuální umění. Rozhovor s Václavem Cílkem o proměnách krajiny, odříznutí od historie a angažovaném psaní, Dějiny a současnost 10, XXVII, 2005, s. 25-27.
Literatura dává dějinám netoliko tvar. Rozhovor s Patrikem Ouředníkem o paměti, utopiích a historickém románu, Dějiny a současnost 6, XXVIII, 2006, s. 18-20
Jako bych oživovala mrtvé… Rozhovor s překladatelkou Alenou Bláhovou, Host 7, XXII, 2006, s. 37-38.
Tíhnu k idyle. Rozhovor s Milošem Urbanem, Tahy 2010, č. 5-6, s. 145-148
 
Další aktivity:
Člen výkonné redakční rady literárněkulturní ročenky Tahy (Pardubice)
Člen komise pro státní bakalářské zkoušky studijního oboru Sdružená uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně