Mgr. Věra Culková

Studium:
Mgr: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1999, španělský jazyk – český jazyk
V současné době v doktorském studiu na Univerzitě Karlově Praha
 
 
Zaměření:
praktický španělský jazyk, lingvistika
 
 
Výuka:
Španělský jazyk  A - SA1M
Španělský jazyk B – SA1
Španělský jazyk C – SA1P
Španělský jazyk D – SA2
Španělský jazyk E – SA2P
Španělský jazyk F – SB1
Reálie španělsky mluvících zemí – KRSJ
 
 
Zahraniční stáže:
červenec 2003, Universidad de Granada, Španělsko, studijní pobyt
červenec 2006, UIMP Santander, Španělsko, studijní pobyt
duben 2007, Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, Španělsko, Erasmus pobyt
prosinec 2007, Istanbul Universitesi, Turecko, Erasmus pobyt
červenec 2009, Universidad de Salamanca, Španělsko, studijní pobyt
 
 
Publikační činnost:
Hyhlíková, V.: Vilém Mathesius a Pražský lingvistický kroužek. in Scientific Papers 10, Series C – sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Pardubice 2005, ISBN 80-7194-734-2, str. 227-234.
Hyhlíková,V, Jaklová,H.:Motivación en el aula de E.L.E.inScientific Papers 10, Series C - Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Pardubice 2005, ISBN 80-7194-734-2, str.137-151.
Hyhlíková, V.: Španělská cesta k lingvistickému funkcionalismu. in Stálá iberoamerikanistická konference, sborník přednášek, Pardubice 2008, ISBN 978-80-7395- 059-0 str.23-28.
Hyhlíková, V.: Ortega y Gasset – filosof vzpoury davů. in Stálá iberoamerikanistická konference, sborník přednášek, ISBN 978-80-7395- 059-0, str.63-71.
Hyhlíková, V.(ed.): Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Sborník z konference, FF Upa, 2008, ISBN 978-80-7395-086-6.
Hyhlíková,V.,  Kašpar, O. (edd.): Stálá iberoamerikanistická konference. Sborník přednášek, FF UPa 2008. ISBN 978-80-7395- 059-0.
Hyhlíková, V.: Stálá iberoamerikanistická konference – projekt na Univerzitě Pardubice. Konference Pasión por el hispanismo na Technické univerzitě Liberec 2009. ISBN 978-80-7372-435-1.
 
 
Účast na konferencích s příspěvkem:
 
IP Madrid 17.7- 1.8 2005, UNED Madrid, Hyhlíková,V., Nováková,J.: Identity and Mobility Borders in Foreign Languages Learning.
Výuka španělštiny na Univerzitě Pardubice, Praha 26.11.2005, příspěvek na konferenci pořádané Asociací učitelů španělštiny.
Stálá Iberoamerikanistická konference, Pardubice (spoluorganizátor), přednáška 25.4.2007 Španělská funkční lingvistika: Emilio Alarcos Llorach a jeho pokračovatelé; přednáška 11.11. 2008 Kantábrie – skvost severu  Španělska.
Liberec TUL - Pasión por el hispanismo, 10-11.10.2008 – účast s přednáškou.
 
 
Členství v organizacích:
 
Asociace učitelů španělštiny