Mgr. Jindra Dubová

Vzdělání:
 
Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
aprobace: Nj - Vv pro třetí stupeň, současné doktorské studium na Katedře germanistiky Univerzity Palackého
 
 
 Stáže, zahraniční pobyty:
 • seminář: Gute Nachbarn - schlechte Nachbarn, Kottenheide, seminář o česko - německých vztazích, 27.- 29. 3. 1998
 • seminář: Parlamentarismus in Deutschland, Wesseling -   Bonn, 3. - 6. 5. 1998
 • čtrnáctidenní hospitace na Katedře interkulturní germanistiky na Univerzitě   v Bayreuthu, 1998
 • seminář o vzájemných mezinárodních vztazích, Brühl -    Bonn, 18. - 23. 8. 1998
 • literární seminář: Louis Fürnberg aus Böhmen, Lübeck, 13. -15. 12. 1998
 • seminář: Europa - Deutschland - Tschechien, Europäische Akademie Otzenhausen, 9. - 14. 8. 1999
 • seminář: Europa der Zukunft, Deutsch-Tschechisch-Polnische Spurensuche gemeinsamer europäischer Geschichte - Lernen für die Zukunft, Burg Hohenberg, 26. - 3.12. 2000
 • ekonomický seminář, Konrad - Adenauer Stiftung Wesseling, 10.-14. 12. 2000
 • třídílný seminář o Evropské unii: Bonn 8.-12.8. 2000,  Brusel 29.-3.5. 2001, Bonn 28. 10.- 1. 11. 2001
 • Alternative Methoden im Unterricht (Alternativní metody ve výuce): Weiterbildung der Lehrer Halle, 22. 9.-1. 10. 2004
 • seminář: Arnold Zweig, Academia Baltica Lübeck, 26. - 28. 3. 2004
 • dvousemestrální stipendium na Technické univerzitě Braunschweig v rámci programu Erasmus Socrates 1999 – 2000
 • Příprava a provedení přednášky: Tschechisches Schulwesen, Universität Marburg, květen 2004
 • Příprava a provedení víkendového semináře na Justus Liebig Universität Giessen k tématu: Probleme und Perspektiven des tschechischen Schulwesens, 12. – 14. 11. 2004
 • Výuka na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus: Univerzity: Madeira, Sevilla, Istanbul, Bayreuth
  
Odborné zaměření:
 
zaměření na odborný a praktický německý jazyk, stálá vědecká a přednášková činnost především k tématu bavorská literatura,
 
 
Publikace:
 • Das Volksbuch über Melusine. In: Sborník vědeckých prácí Univerzity Pardubice 2004. Pardubice 2005, s. 39 – 50, ISBN 80-7194-734-2.
 • EU-Projekt PeriSCop: Jugend in Europa. Curriculum-Materialien und Unterrichtsvorschläge. EU Projekt Periscop – Comenius 2.1. Hardheim 2005, ISBN 3-88327-555-7 – spoluautorka učebnice.
 • Unterrichtserfahrungen zum Projekt Periskop. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen, 18 / 1,  (Hg). SDUNJ Maribor 2005, s. 33-36., ISSN 1318-3605.
 • Interkulturní dimenze projektu PeriSCop a jeho konkrétní realizace na školách. In: Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků. Pardubice 2006,  s. 45-54, ISBN 80-7194-893-4.
 • Mehrperspektivität und ästhetische Alphabetisierung als Bestandteile der interkulturellen Dimension im Fremdsprachenunterricht. In: Káňa, Tomáš; Peloušková, Hana (editoři): Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno 2007, s. 44 – 49, ISBN 978-80-210-4324-4.
 • Spoluautorka článku: Inovativní materiály pro rozvoj plurilingvismu. In: Rozvoj plurilingvismu. Sborník konference. Nitra 2004.
 • Projekt Bavorsko-české sousedství v kultuře a hospodářství. In: Hyhlíková Věra (ed.): Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Sborník přenášek. Filozofická fakulta. Univerzita Pardubice 2007, s. 121 – 123.
 • Spoluautorka článku: Physische und literarische bayerisch-böhmische Grenze In: Loogus, Terje; Liimets Reet (Hrsg.): Germanistik als Kulturvermittler: Vergleichende Studien. Vorträge der III. Germanistenkonferenz an der Universität in Tartu. Tartu University Press, 2008, ISBN: 978-9949-19-034-8, s.9 – 19.
 • Spoluautorka článku: Literarische und kulturelle Blickwinkel der bayerisch-böhmischen Nachbarschaft. In : Latas, Magallanes, Fernando (Hrsg.): Studios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filologa Alemana. Sevilla, 2008, ISSN: 1578-9438, s. 355 – 364.
 • Bernhard Setzwein – Ein Grenzgänger. In: Latas, Magallanes, Fernando (Hrsg.): Studios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filologa Alemana. Sevilla, 2009, ISSN: 1578-9438, s. 443-452.
 • Tschechische Themen in Werken bayersicher Autoren. In: II. Königgrätzer Linquistik- und Literaturtage Hradec Králové 2008. Gaudeamus. Hradec Králové 2009. ISBN: 978-80-7435-025-2. s. 98-107.