Předběžný program

 
12. 10. 2017 Den německého jazyka
- Registrace
- Plenární přednáška
- Přednášky v jednotlivých sekcích
13. 10. 2017
- Přednášky v jednotlivých sekcích
14. 10. 2017
- Fakultativní výlet do Kutné Hory (světové dědictví UNESCO) s průvodcem a prohlídkou města
včetně krátké prezentace v historickém domě Mikuláše Dačického.