Pozvánka 2015

               
Pozvánka na mezinárodní konferenci
 
Interkulturní a transkulturní dimenze
v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu
 
 
Pardubice, březen 2015
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádá ve dnech 9. a 10. října 2015 mezinárodní konferenci s názvem „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“, která je věnována následujícím tématům:
 
  • současné trendy v oblasti cizích jazyků z interkulturního a transkulturního hlediska,
  • osvojování a rozšiřování interkulturní kompetence a její využití v běžném používání cizích jazyků a mateřštiny v rámci procesu komunikace, v překladu, literatuře a výuce cizích jazyků,
  • multikulturalismus, interkulturní trénink, vztah mezi interkulturní kompetencí a mobilitou,
  • specifické interkulturní a transkulturní postoje v rámci jednotlivých jazykových prostředí,
  • prevence kulturních nedorozumění, konfliktů a nejrůznějších agresí,
  • specifické chápání pojmu „interkulturní a transkulturní dimenze“ v jazycích, které se používají jako prostředky komunikace ve Vaší zemi,
  • interkulturalita a transkulturalita v překladu, literatuře a výuce cizích jazyků.
 
 
Referáty a následné diskuse proběhnou česky/slovensky, případně v německém nebo anglickém jazyce (jiné jazyky bohužel nejsou přípustné). Pro jednotlivé příspěvky bude vyhrazeno maximálně třicet minut, přičemž referenty prosíme, aby v rámci tohoto vymezení počítali i s případnou pětiminutovou diskuzí.
Konference je určena především pro akademické pracovníky filozofických a pedagogických fakult, fakult humanitních studií a všechny, kdo se cizími jazyky zabývají v interkulturním či transkulturním kontextu.
 
Všichni, kteří zaplatí konferenční poplatek, budou mít možnost svůj příspěvek zveřejnit v konferenčním sborníku, jehož vydání je plánováno na rok 2016. Předepsaná délka příspěvků je 8-12 stran. Vydavatelé si vyhrazují právo na základě následných recenzí jednotlivé příspěvky z publikace buď vyloučit, nebo jejich autorům doporučit přepracování.
      
Prosím, zašlete svoji přihlášku s anotací do 30. srpna 2015 elektronicky (od března 2015 prostřednictvím linku http://www.upce.cz/ff/kcj/konference.html). Svůj příspěvek do sborníku zasílejte prosím e-mailem do 31. října 2015 na adresu pavel.knapek@upce.cz (Cc. na adresu: bianca.beniskova@upce.cz. Do kolonky „předmět“ napište: Konference Pardubice 2015.