Studium v zahraničí

Studium v zahraničí
 
Možnost studia v Hongkongu
 
nabídka 3 stipendijních míst na letním jazykovém kursu španělského jazyka 
a mexické kultury, který se uskuteční ve dnech 3. července – 13. srpna 2014 v Mexiku. 
Termín pro odevzdání přihlášek je do 16. dubna 2014 do 17,00 hod na Velvyslanectví Mexika v Praze.
Bližší informace jsou zveřejněny ke stažení na našich webových stránkách: