Informace ke státním závěrečným zkouškám

 
Požadavky na jednotlivé části SZZK jsou ve stagu:
pro AJOP pod zkratkami LIKU a ODLI
pro AJSP pod zkratkami LAKS, SAJ a SPVP
Seznam četby (pro AJSP i AJOP) musí obsahovat nejméně 30 titulů (obě literatury, tj. anglická a americká, musejí být zastoupeny), přičemž se nezapočítávají díla populární literatury, pokud student/ka není připraven/a odborně diskutovat o fenoménu populární literatury. Výběr žánrů může být libovolný (poezie, próza, drama), ale tituly musí obsahovat vždy alespoň tři z každého stěžejního období anglicky psané literatury: alžbětinského, 19. století a 20. století.
 
 
  
Univerzitní směrnice č.9/2012
 
Požadavky na formální úpravu závěrečných prací KAA