Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (únor 2017)

Státní závěrečné zkoušky AJOP, AJSP a UČAJ proběhnou od 6.2. do 7.2.2017

Vzhledem k nově platné legislativní úpravě jdou k obhajobě, a tedy k celé státní závěrečné zkoušce, i ti studenti, kteří obdrží hodnocení nevyhověl/a (4) v posudku závěrečné práce od vedoucího své práce.

Podrobný rozpis je zveřejněn zde.