Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (srpen 2017)

Státní závěrečné zkoušky AJOP, AJSP a UČAJ proběhnou v týdnu od 28.8. 2017

Vzhledem k nově platné legislativní úpravě jdou k obhajobě, a tedy k celé státní závěrečné zkoušce, i ti studenti, kteří obdrží hodnocení nevyhověl/a (4) v posudku závěrečné práce od vedoucího své práce.

Podrobný rozpis zde