PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Vzdělání / Education
2008 - 2001: Ph.D., postgraduate doctoral study in English Linguistics, Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague.
1999 - 1994: Mgr., Teaching English as a Foreign Language, Institute of Languages and Humanities, University of Pardubice.
 
 
Přednášky a semináře / Lectures and seminars
Contrastive Grammar I, II
Stylistics
Pragmatics
Selected Chapters from Semantics and Pragmatics
 
 
Odborné zaměření / Research interests
Modality in contemporary English; stylistic analysis; pragmatic aspects; hedging

 
Publikace / Publications
HUSCHOVÁ, P., REIMANNOVÁ, I. (2015) “Academic Writing: Modal Verbs in the Role of Hedges.” In M. Černá, J. Ivanová, and Š. Ježková (Eds.). Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice: University of Pardubice, 57 – 66. ISBN: 978-80-7395-946-3.
 
HUSCHOVÁ, P. (2015) “On Possibility Meanings of could in Written English.” In R. Trušník, G.J. Bell, and K. Nemčoková (Eds.). From Theory to Practice 2013 (Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies). Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 89 – 97. ISBN: 978-80-7454-450-7.
 
HUSCHOVÁ, P. (2014) “Possibility Readings of can and may and Their Potential Interchangeability.” Brno Studies in English 40 (1): 89 – 104. ISSN: 0524-6881.
 
HUSCHOVÁ, P. (2010) “Readings of may/might in Academic and Administrative Style.” In Ambiguity Conference Proceedings. Ružomberok: Verbum, 46 – 55. ISBN: 978-80-8084-620-6.
 
 
Příspěvky na konferencích / Conference papers
 
HUSCHOVÁ, P. “Epistemic Modality in Linguistics Theses Written by Czech Students of English.” The Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English 2016, Brno, 12 – 13 September, 2016.
 
HUSCHOVÁ, P., REIMANNOVÁ, I. “Academic Writing: Modal Verbs in the Role of Hedges.” English Acquisition and Corpora Building, Pardubice, 4th June, 2015.
 
HUSCHOVÁ, P. “Interpretations of the Past Tense Modals could and might in Formal Contexts.” Hradec Králové Anglophone Conference 2015, Hradec Králové, 24 – 25 March, 2015.
 
HUSCHOVÁ, P. “Shaping Text Meaning: Hedging in BA Papers.” Creating, Shaping, Signifying - 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, 5 – 7 February, 2015.
 
HUSCHOVÁ, P. “Non-native Writers’ Use of Hedging Devices.” In/Outside the Frame - 12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English, Pardubice, 20 – 21 October, 2014.
 
HUSCHOVÁ, P. “Exploring Modal Verbs Conveying Possibility in Academic Discourse.” Sixth Brno Conference in Linguistics Studies in English 2014, Brno, 11 – 12 September, 2014.
 
HUSCHOVÁ, P. “Hedging in Non-native Academic Writing.” From Theory to Practice 2014 Conference, Zlín, 4 – 5 September, 2014.
 
HUSCHOVÁ, P., REIMANNOVÁ,  I. „Analýza pragmatické kompetence: Hedging v bakalářských pracích studentů učitelství anglického jazyka (pilotní studie).“ 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, Ústí nad Labem, 16. – 18.9., 2013.
 
HUSCHOVÁ, P. “On Possibility Meanings of could in Written English.” From Theory to Practice Conference, Zlín, 5 – 6 September, 2013.
 
 
Studijní a přednáškové pobyty / Study and lecture visits
2014 (31.3. – 4.4.): visiting teacher, LLP – Erasmus Programme, University of Pécs, Pécs, Hungary.
 
2005 (July): England, Brighton&Hove, the English Language Centre, course "Aspects of Teaching and Learning in the 21st Century”.
 
2003 (May 12 – 15): visiting teacher, Socrates–Erasmus Programme, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam,  Netherlands.
 
2003 (April): Austria, Graz, workshop “Collection of Case Description of Innovatory Approaches in the Organisation and Set-up in Language Education”.