Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Vzdělání/ Education:
Titul Ph.D. v oboru Filologie, studijní program Americká a anglická literatura, Universita Palackého v Olomouci, 2015.
 
Titul Mgr. v oboru Anglická a Německá filologie, Ostravská universita v Ostravě, 2011.
 
Titul Bc. v oboru Anglická a Německá filologie, Ostravská universita v Ostravě, 2009.
 
Odborné zaměření/ Research interest:
Americká literatura 20. Století, současné britské drama, esthetické problémy moderní společnosti, translatologie.
 
Stáže/ Interships:
Účast na mezinárodní konferenci „Die Idee der Universität“, Tübingen, 9.–11. dubna 2015.
 
Studijní pobyt na Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Rumunsko, květen–červen 2014.
 
Účast na mezinárodní konferenci „Love and Rock Music“, Montpellier, 16.–17. dubna 2014.   
Účast na mezinárodní konferenci „Graduate Students Conference in Irish Studies: „Traditon and Modernity“, Praha, 20.–21. září 2013, přednesen příspěvek „James Joyce: north of the future“.                    
 
Účast na mezinárodní konferenci „The Rainbow of American Poetry“, Olomouc, 25.–27. října 2012, přednesen příspěvek: „Leonard Cohen & The Lesson of Baudelaire“.
 
Přehled nejdůležitější publikační činnosti v posledních letech:
Eseje:
„Hermann Broch a Nevinní: Noetický exkurs o jedenácti vyprávěních“. In Host 04/2015.
 
„The Lesson of Baudelaire and Leonard Cohen“. In The Rainbow of American Poetry, Olomouc, 2014.
 
„Tradice, intelekt a universalita“. In Host 09/20014.
 
„Opusculum paedagogum: Assimilation and Acculturation“. In Moravian Journal of Literature and Film, 2015.
 
Recense:                   
McDonald, Rónán. „The Death of the Critic“. In Moravian Journal of Literature and Film, Vol 3, Number 2 Spring 2012.
 
Jiří Flašar, Pavlín Flajšarová, Vladimíra Fonfárová. „Chapters in Contemporary Canadian Literature“. In American and British Studies Annual, Vol. 8, 2015.
 
Překlad:                    
Joseph Conrad. Zrcadlo moře. Pulchra, 2014.
 
„Lidská gramotnost“. Překlad eseje „Humane Literacy“ George Steinera. In Host 01/2014.
 
Kerry Shawn Keys: překlad vybraných básní k autorskému čtení při příležitosti veletrhu Svět knihy 2013.      
 
Absolventské práce:
„Labyrint moderního světa podle Jamese Joyce“ (disertační práce)
„The Rhetoric of Peace and the Rhetoric of War in Speeches by Barack Obama and George Bush“ (diplomová práce)
„The Past and the Present in James Joyce’s ‚The Dead‘“ (bakalářská práce)