Mgr. Lukáš Hambálek

Vzdělání / Education:
 
2007 – 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Anglická filologie a Česká filologie, Mgr.
                                
2003 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Anglická filologie a Česká filologie, Bc.
 
 
2007 – 2010 Palacky University Olomouc, Faculty of Arts, English Philology and Czech Philology, Master’s degree
                                
2003 – 2007 Palacky University Olomouc, Faculty of Arts, English Philology and Czech Philology, Bachelor’s degree
 
 
Zaměstnání / Work experience:
 
2010 – 2011 Gymnázium Pardubice Mozartova
 
2011 – 2013 Univerzita Pardubice, Jazykové centrum
 
od 2013 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
 
 
2010 – 2011 grammar school Gymnázium Pardubice Mozartova
 
2011 – 2013 University of Pardubice, Language Centre
 
since 2013 University of Pardubice, Department of English and American Studies
 
 
Studijní pobyty / Study visits
 
2005 – 2006 Hampshire College, Amherst, USA (Merrillovo stipendium)
 
 
2005 – 2006 Hampshire College, Amherst, USA (Merrill Scholarship)
                             
 
Odborné zaměření / Research interests:
ELT, překladatelství
 
ELT, translating