Mgr. Jaroslav Ivanová, M.A., Ph.D.

Vzdělání / Education
2008-2012, postgraduální doktorandské studium Pedagogika se zaměřením na výuku angličtiny. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.
2012 – Ph.D. Hodnocení orálních dovedností budoucích učitelů anglického jazyka zaměřené na výslovnost. Olomouc, červen 2012. Nepublikovaná disertační práce, 212 s. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Školitel doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc.
 
1994-1999. Reading University, Centre for Applied Language Studies, Velká Británie, MA TEFL (Výuka angličtiny jako cizího jazyka).
1999 – M. A. Development of criteria for pre-use evaluation of pronunciation in teaching materials for young beginners and implementation of comparative pre-use evaluation (Návrh kritérií sloužících k evaluaci učebnic cizího jazyka z hlediska výslovnosti pro začátečnickou populaci a jejich komparativní aplikace). Nepublikovaná MA dizertace, 302 s.
 
1974-1979  Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, magisterské studium: anglický jazyk – český jazyk.
1979 – Basic word stock in Czech secondary textbooks of English. Nepublikovaná dizertace, 102 s.  Školitel doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc.
 
 
 
 
Přednášky a semináře / Lectures and seminars
15. 2. 2013- 31.12.2015 FF KAA Univerzita Pardubice
Kontrastivní fonetika (studijní obor 7310R334 – Anglický jazyk pro odbornou praxi)
Fonetika a fonologie (studijní obor 7507R062 - Anglický jazyk - specializace v pedagogice)
 
 
 
 
Odborné zaměření / Research interests
Different ways of assessing reading aloud for pronunciation purposes.Teaching phonetics and phonology by means of interactive whiteboards. Testing. ELT materials evaluation.
 
 
 
Přednesené příspěvky na konferencích / Presentations at conferences
Ivanová. J. (2015). Pronunciation needs analysis at the onset of pronunciation instruction as an invaluable diagnostic tool for awareness-raising of pronunciation features to stimulate students’ improvement. [Presentation]. Lecture presented at Speaking in a Foreign Language: Enhancing the Quality of Classroom Interaction. Konin, Polsko, 11.-13. 5. 2015.
 
Černá, M. & Ivanová, J. (2015). Influence of formal instruction in English on the acquisition of Czech learners’ production of English phonemes. [Presentation]. Lecture presented at Speaking in a Foreign Language: Enhancing the Quality of Classroom Interaction. Konin, Polsko, 11.-13. 5. 2015.
 
Ivanová. J. (2015). Diverse pronunciation results elicited by means of three different test types. [Presentation]. Lecture presented at English Acquisition and Corpora Building. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP Pardubice, Česká republika, 4. 6. 2015.
 
Ivanová. J. (2015). Czech learners’ ability to pronounce schwa in English words. [Presentation]. Lecture presented at 7th Annual International Conference on Anglophone Studies: From Theory to Practice. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, 3.-4. 9. 2015.
 
Ivanová. J. & Černá, M. (2015).  Individual learning histories throwing light on Czech learners’ acquisition of English pronunciation. [Presentation]. Lecture presented at 21st Conference of the International Association for World Englishes: World Englishes – Bridging Culture and Contexts. Boğaziçi University, Istanbul, Turecko, 8.-10.10. 2015.
 
Ivanová. J. (2015). Two reading aloud formats revealing inter-reader and intra-reader variability of Czech university students. [Presentation]. Lecture presented at 9th International Conference on Native and Non-native Accents of English: ACCENTS 2015. Institute of English, Department of English Language and Applied Linguistics, University of Łódź, Polsko. 3.-5. 12. 2015.
 
 
 
 
Publikace / Publications
Černá, M. Ivanová, J., & Ježková, Š. (Eds.), (2015).  Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice, Czech Republic: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-946-3.
 
Ivanová. J. (2015). Diverse pronunciation results elicited by means of three different test types. In M. Černá, J. Ivanová, & Š. Ježková (Eds.), Learner Corpora and English Acquisition. (pp. 37-46). Pardubice, Czech Republic: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-946-3.
 
Ivanová. J. & Černá, M. (2015). Influence of formal instruction in English on the acquisition of Czech learners’ production of English phonemes. [submitted]
 
Ivanová. J. Czech learners’ ability to pronounce schwa in English content and function words  in free speech samples [submitted]
 
Ivanová. J. (2015). Two different reading aloud tasks revealing reader variability of target segmentals is Czech English of the first-year university students. [submitted].
 
 
Ivanová, Jaroslava. Some insights into English as classroom language. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English VIII [CD ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2013, s. 28-41. ISBN: 978-80-244-3404-9, 85 s.
 
Ivanová, Jaroslava.  Vliv strukturovaného nácviku hlasitého čtení na redukci českého přízvuku v angličtině. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English VII [CD ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2012, s. 14-34, ISBN: 978-80-244-3184-0, 85 s.
 
 
 
 
Překlad / Translation
J. IVANOVÁ, J. Línková, A. Lenochová a Š. Šimáčková. (Autorka překladu kapitol 5-8, str. 103-178, a Glosáře česko-anglických termínů, str. 258-263).  Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002. ISBN 80-244-0404-4.  (Překlad z anglického do českého jazyka Common European Framework of Reference for Languages. Strasbourg: Council of Europe, 2001.
 
 
 
Recenze /Reviews
Obdorné oponentské posudky/ Reviews
 
Oponentský posudek Ph.D., European mention, M.A.Yolanda Joy Calvo Benzies.
The Teaching and Learning of English Pronunciation in Spain. An Analysis and Appraisal of Students’ and Teachers’ Views and Teaching Materials, 899 s. Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filoloxia Inglesa e Alemá. Supervised by Dr. Ignacio M. Palacios Martínez.
 
 
Oponentský posudek PhDr. Disertace Mgr. Petra Daniela Hajkra, leden 2013.
HAJKR, Petr Daniel. Regional influences on English spoken on BBC: Voiceless alveolar plosive in Estuary English. FF UP Olomouc, 2012, Disertace vedená Mgr. Šimáčkovou, M.A., Ph.D. Obhajoba únor 2013.
 
 
 
 
Nepublikované odborné posudky cizojazyčných učebnic pro MŠMT
2014. Recenzní posudek učebního souboru Insight pro MŠMT (č.j. MSMT-5018/2014-3):
FEDDALL, F.; HAYWOOD, K. ;WILDMAN, J. ; SAYER, M.; ROBERTS, R. ; KRANTZ, C.; McGUINNESS, R. insight Elementary –Intermediate (Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book with Teacher’s Resource Disk). Oxford: Oxford University Press. 2013.
 
2014. Recenzní posudek učebního souboru pro MŠMT (č.j. MSMT20471/2014-8): CLANFIELD, L., TENNANT, A.,  SCRIVENER, J.,  SAYER, M., KERR, P.,  JONES, M.,  JONES, C.,  WATERMAN, J.,  BINGHAM, C.,  NORRIS, R., & JEFFRIES, A. (2012). Straightforward, Beginner - Advanced: Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book with Teacher’s Resource Disc (2nd ed.).  Oxford: Macmillan Education.
 
 
Elektronické studijní opory
IVANOVÁ, J. How to work with digitalized materials on interactive whiteboards at B1 and B2 levels. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 71 s. ISBN978-8086768-74-8. Online study material for LMS (subjects KBFON, WNFON, WNFONE, W2FO). Available with password from www.upol.cz. (projekt Podpora profesního rozvoje pracovníků pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3. 45/02.0014).
 
IVANOVÁ, J. (10%), & KOŘÍNKOVÁ, J. (10%). Phonetics and Phonology for Teachers of English I (Sections 1-2). Univerzita Palackého, Olomouc, 2012, 110 s. Online study material for LMS (subjects KBFON, WNFON, WNFONE, W2FO). Available with password from www.upol.cz.
 
IVANOVÁ, J. (75%), & KOŘÍNKOVÁ, J. (25%). Whiteboard. Phonetics and Phonology  for Teachers of English II. Univerzita Palackého, Olomouc, 2012, 60 s. Online study material for LMS (subjects KBFON, WNFON, WNFONE, W2FO). Available with password from www.upol.cz.
 
IVANOVÁ, J. (75%), & LENOCHOVÁ, A. (25%). English as Classroom Language for Secondary School Teachers with Focus on ICT. Univerzita Palackého, Olomouc, 2012, 60 s. Online study material for LMS (subjects WNSM1 a WNSM2). Available with password from www.upol.cz.
 
IVANOVÁ, J. (50%), & LENOCHOVÁ, A. (50%).  Learners with Specific Learning Difficulties. Olomouc: Vydavatelství UP, 2009, 60 s. ISBN 978-80-244-2296-1. Online study material for LMS (subjects WSPE). Available with password from www.upol.cz.
 
 
 
Účast na rozvojových projektech a grantech
Spoluřešitelka
Podpora profesního rozvoje pracovníků pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji (reg.č.: CZ.1.07/1.3.45/02.0014), 2013-2014 (řešitelka  PhDr. Jana VÍTKOVÁ).
 
Projekt GA ČR 13-25982S s názvem Aspects of English Language Acquisition of Czech Students at the Onset of Teacher Education, 2013-2016 (řešitelka Mgr. Monika ČERNÁ, Ph.D.).
 
 
 
 
Další aktivity / Other activities
Ogranizace konference / Conference Organization
13.-14.9.2013: hlavní organizátor 11. národní a mezinárodní konference  s názvem Traditions and innovations pro učitele anglického jazyka ze ZŠ, SŠ a VŠ. Katedra anglického jazyka PdF UP ve spolupráci s Moravsko-slezským sdružením učitelů angličtiny MSSUA, Olomouc, Czech Republic.
 
4. 6. 2015. Spoluorganizátorka konference English Acquisition and Corpora Building. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP Pardubice, Česká republika.
 
 
 
Vedení seminářů pro učitele anglického jazyka
9.12.2014. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Activities which never or hardly ever fail to entertain learners  (Aktivity, které vždy nebo skoro vždy zaujmou žáky), Praha, ZŠ Na Smetánce. Agentura Descartes, v.o.s.
 
3.12.2014.. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Activities which never or hardly ever fail to entertain learners  (Aktivity, které vždy nebo skoro vždy zaujmou žáky), Brno. Kamenomlýnská 2, Střední škola a Základní škola pro zrakově postižené.
 
19.11.2014. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Activities which never or hardly ever fail to entertain learners  (Aktivity, které vždy nebo skoro vždy zaujmou žáky), Olomouc, Třída Spojenců, Střední průmyslová škola strojnická.
 
28.4.2014. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Can grammar entertain us? Praha, ZŠ Na Smetánce. Agentura Descartes, v.o.s.
 
21.3.2014. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Can grammar entertain us? Olomouc. Třída 17. listopadu. Střední průmyslová škola strojnická.
 
14.3.2014. Šestihodinový jazykově-metodický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ:  Can grammar entertain us? Kamenomlýnská 2, Střední škola a Základní škola pro zrakově postižené.
 
25.10.2015. 3. didaktický klub. IVANOVÁ, J., (50%) & ČERNÁ, M. (50%). Výslovnost ve výuce angličtiny: Co jsme zjistily. FFAA Univerzita Pardubice. Lingvo-didaktický seminář pro učitele anglického jazyka ze ZŠ a SŠ.