prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

 
Vzdělání/ Education:
Profesorské řízení – prof.: dějiny anglické a americké literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
 
Full Professor, History of English and American Literature, Palacký University in Olomouc, 2008
 
Habilitace – doc.: anglická literatura, Univerzita Karlova v Praze, 1992
 
Associate Professor, English Literature, Charles University in Prague, 1992
 
Aspirantura – CSc.: kandidát věd o umění (teorie a dějiny literatury)
 
Candidate of Sciences (i.e. Ph.D., theory and history of literature), Charles University in Prague, 1984
 
Odborné zaměření/ Research interest:
Dějiny anglické a americké literatury a recepce anglicky psaných literatur v české kultuře
 
History of English and American Literature and the reception of literatures in English in Czech culture
 
Stáže/ Interships:
UniversityCollege Worcester, letní semestr, Visiting Lecturer, Worcester, England, 1998
 
Universityof Aberdeen, British Council Summer School, Aberdeen, Scotland, 1994
 
Collegeof St. Mark and St. John, Plymouth, British Council Summer School, Plymouth, England, 1988
 
Universityof Aston in Birmingham, British Council Summer School, Birmingham, England, 1984
 
Universityof Aberdeen, British Council Summer School, Aberdeen, Scotland, 1976
 
Přehled nejdůležitější publikační činnosti v posledních letech:
Česká cesta k poezii v angličtině po roce 1945.In: Milan Hrala (ed.). Český překlad 1945-2003. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2005, s. 75-84. ISBN 80-7308-083- 4.
 
A Welcome Guest: The Czech Reception of H. G. Wells. In: Patrick Parrinder - John S. Partington (eds.) The Reception of H. G. Wells in Europe. Thoemmes Continuum, London – New York 2005, pp. 165-174, 369-373. ISBN 0-8264-6253-7.
 
Král Lear v českých překladech a na českém jevišti.In: Shakespeare, William: Král Lear – King Lear. Atlantis, Brno 2005, ISBN 80-7108-264-3, str. 345-371.
 
Early Czech Translations of Byron’s Lyrical Poems and the Beginnings of Romanticism in Czech Literature.In: Grmelová, Anna – Dušková, Libuše – Farrell, Mark: 2nd Prague Conference on Linguistic and Literary Studies: Proceedings. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2005. ISBN 80-7290-221-0, pp.101-109.
 
25 hesel – heslo moderní filologie a osobní hesla některých moderních českých filologů.In: Ottova encyklopedie – Česká republika. Díl 1. Ottovo nakladatelství, Praha, 2006. ISBN 80-7360-456-6.
 
Othello v českých překladech a na českém jevišti.České překlady a úpravy Othella. Soupis českých inscenací Othella.  In: Shakespeare, William: Othello. Atlantis, Brno 2006, ISBN 80-7108-280-5, str. 367-407.
 
Na Ostrovy a z Ostrovů.In: Rodr, Josef: Z Královéhradeckého kraje za humna. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2006, str. 211-215. ISBN 80-86845-50-8.
 
Irská otázka v publicistice a satiře Karla Havlíčka Borovského.Literární archiv 38, Památník národního písemnictví, Praha 2006, str. 43-53. ISBN 80-85085-75-5.
 
Tom Stoppard a jeho dramata. (s angl. souhrnem).Cizí jazyky 50, 2006-2007, č. 5, s. 177-179. Fraus, Plzeň 2007. ISSN 1210-0811.
American Transcendentalism in Czech Culture.In: Drápela M. – Vomlela J. (eds.): Silesian Studies in English 2006. International Conference of English and American Studies, Opava 18-19 September 2006, pp. 138-145. ISBN 80-7248-400-1.
 
Kruh moderních filologů.Akademický bulletin [Akademie věd České republiky, Praha] 2006, č. 10, str. 18-19. ISSN 1210-9525.
 
Ladislav Vít– Bohuslav Mánek: Verše, které přežily smrt svého tvůrce. [Celostránkový článek ke stému výročí narození básníka W. H. Audena.] Literární noviny, roč. 18., 2007, č. 8, str. 7. ISSN 1210-0021.
 
Dreams of the Great Past in Czech Romantic Poetry: Edmund Břetislav Kaizl and His Poem Křivoklát. In:Dream, Imagination and Reality in Literature. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2007, s. 41-46.  ISBN 978-80-7394-006-5.
 
Ian Fleming (1908-1964). Cizí jazyky 51, 2007-2008, č. 5, str. 155-157. Fraus, Plzeň 2008 ISSN 1210-0811.
 
Anglo-Irish Literature in the Czech National Revival.  In: Plurality and Diversity in English Studies. Proceedings from the Third Prague Conference on Linguistics and Literary Studies.. Praha: Universita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2008, pp. 105-113. ISBN 978-80-7290-347-4.
 
The First Czech Translations of Shakespeare’sSonnetsin the Early to Mid-Nineteenth Century. In: Shakespeare between the Middle Ages and Modernism. Ed. By M. Procházka a Jan Čermák. Prague: Charles University, Faculty  of Arts, 2008, pp. 132-141. ISBN 978-80-7308-244-4.
 
Doris Lessingová – Nobelova cena za literaturu 2007 (s angl. souhrnem). Cizí jazyky 51, 2007-2008, č. 3, s. 86-88. Fraus, Plzeň, 2008. ISSN 1210-0811.
 
České překlady staroanglické a středoanglické poezie po roce 1945(English Summary: On Czech Translations of Old-English and Middle-English Poetry after 1945). In: E. Kalivodová (ed.)Tajemná translatologie?Ústav translatologie, FF UK, Praha, 2008, s. 82-93. ISBN 978-80-7308-247-5.
 
Shakespeare at the Coast of Bohemia – the Czech and Slovak Translations of Shakespeare’s Sonnets.In: M. Pfister –  J. Gutsch (eds.): William Shakespeare’s Sonnets for the First Time Globally Reprinted. A Quatercentenary Anthology (with a DVD). Edition Signathur, Dozwil (Switzerland), 2009, pp. 149-159, ISBN 978-3-908141-54-9.
 
Irská témata v díle Julia Zeyera. In:Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009, s. 333-342, ISBN 978-80-7294-320-3.
 
Anne Brontëová – zapomínaná třetí sestra (English Summary: Anne Brontë–the forgotten third sister). Cizí jazyky 53, 2009-2010, č. 3, s. 79-81.Fraus, Plzeň, 2009. ISSN 1210-0811.
 
Literární průkopník Stephen Crane (1871-1900 ) (English Summary: Stephen Crane, a Pioneer of modern American Literature). Cizí jazyky 53, 2009-2010, č. 4, s. 127-129, Fraus, Plzeň, 2010, ISSN 1210-0811.
 
Emily Dickinson (1830-1886).(With an English Summary) Cizí jazyky54, 2010-2011, č. 1, s. 23-26, Fraus, Plzeň, 2010, ISSN 1210-0811.
 
Dick Francis (1920-2010)(With an English Summary) Cizí jazyky54, 2010-2011, č. 2, s. 59-61, Tribun, Brno, 2010, ISSN 1210-0811.
 
James Joyce (1882-1941) (With an English Summary) Cizí jazyky54, 2010-2011, č. 3, s. 91-95, Tribun, Brno, 2011, ISSN 1210-0811.
 
William Makepeace Thackeray (1811-1863) (With an English Summary) Cizí jazyky54, 2010-2011, č. 5, s. 91-95, Tribun, Brno, 2011, ISSN 1210-0811.
 
Translations of American Writers in the Czech National Revival. In: Silesian Studies in English. Opava: SU, 2010, pp. 272-286.
 
První český překlad Shakespearových sonetů.In: XXXIII. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 2010, s. 67-73. ISBN 978-80-7394-256-4.
 
Flann O’Brien (1911-1966) (With an English Summary) Cizí jazyky55, 2011-2012, č. 1, s. 91-95, Tribun, Brno, 2011, ISSN 1210-0811.
 
„Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)“Cizí jazyky 55 (2011-2012), č. 3, 17-23.
 
„Robert Browning (1812-1889)“ Cizí jazyky 55 (2011-2012), č. 5, 29-32.
 
„Alfred lord Tennyson (1809-1892)“ Cizí jazyky 56 (2012-2013), č. 1, 29-35.
 
„Seamus Heaney (1939-2013)“ Cizí jazyky 57 (2013-2014), č. 2, 27-33.
 
„Hugh MacDiarmid a Lallans jako jazyk moderní skotské literatury.“ In: Libor Martínek a spol. (eds) Od dialektů k literárním
jazykům v Evropě – Od dialektów do języków literackich w Europie. Kolektivní monografie – Monografia zbiorowa. Opava:
Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 60-65, 135-136. ISBN 978-80-7248-796-7. 
 
„Washington Irving (1783-1859)“ Cizí jazyky 56 (2012-2013), č. 4, 21-27.
 
„Geoffrey Chaucer (okolo 1343-1400)“ Cizí jazyky 56 (2012-2013), č. 5, 28-36.
 
„Vilém Mathesius as Translator and Theoretician of Translation.“ In: Prague English studies and the transformation of philologies. Praha: FF UK, 2013, pp. 64-82. ISBN 978-80-246-2156-2. 
 
„Karel Ferdinand Dräxler and Early Czech Reception of English Romanticism.“ In: ´Tis to create and in creating live : essays in honour of Martin Procházka. Praha: FF UK, 2013, pp. 64-73. ISBN 978-80-7308-445-5.
 
„Alice Munroová – Nobelova cena za literaturu 2013.“ Cizí jazyky 57 (2013-2014), č. 3, s. 19-23.
“Translation as Support of National Identity Formation: English Literature in the Czech National Revival.” In: A Search for Identity:
Identity in Linguistic, Literary, Cultural, and Historical Perspectives. Plzeň : FF ZČU, 2013, s. 6-15. ISBN 978-80-261-0323-3. (vyšlo až 2014)
 
“The Czech Reception of Irish Poetry and Prose c. 1790-2013.“ In: Power, G. – Pilný, O. (eds.) Ireland and the Czech Lands. Oxford-Bern etc.: Peter Lang, 2014, pp. 153-175. ISBN 978-3-0343-1701-6.
 
Překlady
Stephen Crane. „Tři ptáčata seděla vedle sebe v řadě“ /Three little birds in a row/. Cizí jazyky 53 (2009-2010), č. 4, 129.
Emily Dickinson. „Velké Šílenství je nejdokonalejší Smysl“ /Much Madness is divinest Sense/. Cizí jazyky 54 (2010-2011), č. 1, 26.
 
Recenze a zprávy
„Kruh moderních filologů – zaměření, historie, současnost.“ Cizí jazyky 51 (2007-08), č. 5, 167-168.
 
„XXIV. Ročenka Kruhu moderních filologů.“ (Recenze). Cizí jazyky 56 (2012-2013), č. 5, 52.
 
„Zemřela Doris Lessingová (1919-2013)“ Cizí jazyky 57 (2013-2014), č. 2, 48-49.
Lopičič V. – Albu, R. (ed.): Migrating Memories: Central Europe in Canada, vols. 1, 2 (Recenze). Cizí jazyky 57 (2013-2014), č. 2, 50-51.