Šárka BUBÍKOVÁ et al - Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature

Šárka BUBÍKOVÁ et al. Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart & Univerzita Pardubice, 2008.
Kniha autorského kolektivu uvádí téma dítěte a dětství a jeho literárního zpracování v britské a americké próze do našeho prostředí, poukazuje na jeho zajímavost a komplexnost a umožňuje nahlédnout do tematické a metodické šíře, kterou studium dětství a jeho literárního obrazu přináší. Literary Chidlhoods (Literární dětství) zahrnuje téměř dvě století literární historie, a přes odlišnost témat spojuje jednotlivé kapitoly společný úhel pohledu – totiž snaha analyzovat, jak různí autoři a různé literární texty zachycují dětství a dospívání, jaké představy, předpoklady, stereotypy, inovativní obrazy, stejně jako literární postupy a  prostředky k tomu využívají, a jak může být postava dítěte použita jako literární prostředek sám o sobě.