Šárka BUBÍKOVÁ; Literatura v Americe, Amerika v literatuře: proměny amerického literárního kánonu

Šárka BUBÍKOVÁ,  Literatura v Americe, Amerika v literatuře: proměny amerického literárního kánonu. [Literature in America, America in literature: Transformations of American Literary Canon]. Pardubice, Červený Kostelec: Univerzita Pardubice, Nakladatelství Pavel Mervart, 2007.
Monografie Literatura v Americe, Amerika v literatuře představuje systematickou studii vývoje americké literární tradice od jejích nejednoznačných počátků až do konce dvacátého století. Zamýšlí se nad proměnami pohledu na to, jaká díla byla uznávána jako klasika hodná uchování a předání další generaci, jinými slovy jak se utvářel a přetvářel americký literární kánon. Poskytuje přehledné shrnutí hlavních pokusů definovat esenci americké literatury a kultury a zároveň vnáší vlastní neotřelý úhel pohledu do celé problematiky. Publikace se zamýšlí mimo jiné nad tím,  kdy americká literatura vznikla, zda je něčím specifická a odlišná od jiných národních literatur, v čem spočívá literární americtví a jak jej ona údajně nejlepší díla ztvárňují. Autorka dokládá, že literární dějiny představují pavučinu velmi spletitou, protože jsou spojeny s komplexními subjektivními uměleckými soudy a se silnými lidskými a tvůrčími emocemi.
Publikace je určena nejen amerikanistům, ale i těm, kdo se zajímají o literaturu a kulturní studia obecně. Je doporučena jako základní literatura pro předmět Teorie literárního kánonu.