Irena REIMANNOVÁ - Blended learning ve výuce obchodní angličtiny

Kniha  Blended learning ve výuce obchodní angličtiny mapuje problematiku integrování ICT do vzdělávání a zaměřuje se na didaktické možnosti využití blended learningu ve výuce odborného anglického jazyka v terciární sféře. Publikace vymezuje roli a funkci e-learningu v současném terciárním vzdělávání s ohledem na hlavní pedagogické, psychologické a lingvistické myšlenkové proudy, školy a trendy, které ovlivňují současné pojetí výuky odborného cizího jazyka, respektive výuku obchodní angličtiny. Cílem této studie bylo zjistit, zdali dochází k rozvoji komunikační kompetence, jak žáci subjektivně vnímají zařazení e-learningu do prezenčního studia, a jakým způsobem ovlivňuje e-learning sociální interakci a komunikaci.