Šárka BUBÍKOVÁ - Úvod do studia dětství

Podobně jako historiografie prožívá od šedesátých let minulého století jistý příklon k dějinám každodennosti, jsme i v kulturních a literárních studiích svědky vzrůstajícího odborného zájmu o fenomén dětství a dospívání. Kniha proto uvádí do problematiky dějin dítěte a historie proměn pojetí dětství v americké kultuře, poukazuje na její zajímavost a komplexnost a zároveň ji zasazuje do literárního kontextu – tedy stručně nastiňuje, jak dobové představy ovlivnily literární produkci pro děti a mládež a na druhé straně jak bylo dítě v literárních textech zobrazeno či jak bylo využíváno jako kulturní metafora.
Publikace je vhodná jako učební text pro studenty učitelství anglického jazyka, především pro předmět Dětská literatura.