Knižní publikace členů katedry

ZITKOVÁ, Helena. Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Social Skills Training of Pupils in Primary Schools). Univerzita Pardubice, 2014. 181 s.  978-80-7395-850-3.
 
KOSTKOVÁ Klára; Kurikulární reforma na gymnáziích, případové studie tvorby kurikula
 
REIMANNOVÁ Irena; Blended learning ve výuce obchodní angličtiny
 
BUBÍKOVÁ Šárka;  Úvod do studia dětství v americké literatuře
 
BUBÍKOVÁ Šárka et al.; Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature
 
BUBÍKOVÁ Šárka; Literatura v Americe, Amerika v literatuře: proměny amerického literárního kánonu