Knižní publikace členů katedry

 
 
 
ČERNÁ Monika, HORNOVÁ Libuše, IVANOVÁ Jaroslava, & JEŽKOVÁ Šárka
 
Routes and Destinations. Learning histories of Czech speakers of English and their achievement in selected communicative language competences.
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2016
 
ČERNÁ Monika, IVANOVÁ Jaroslava, & JEŽKOVÁ Šárka (eds.)
 
Learner Corpora and English Acquisition: A Collection of Studies
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2015
 
JEŽKOVÁ Šárka (ed.)
 
Corpus of Czech Students' Spoken English
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2015
ZITKOVÁ Helena
 
Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Social Skills Training of Pupils in Primary Schools)
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2014
KOSTKOVÁ Klára, PÍŠOVÁ Michaela, et al.
 
Kurikulární reforma na gymnáziích, případové studie tvorby kurikula
 
Praha: Výzkumný ústav pedagogický
 
2011
 
REIMANNOVÁ Irena
 
Blended learning ve výuce obchodní angličtiny
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2011
BUBÍKOVÁ Šárka
 
Úvod do studia dětství v americké literatuře
 
Pardubice: Univerzita Pardubice
 
2009
BUBÍKOVÁ Šárka et al.
 
Literary Childhoods: Growing Up in British and American Literature
 
Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart & Univerzita Pardubice
 
2008
 
BUBÍKOVÁ Šárka
 
Literatura v Americe, Amerika v literatuře: proměny amerického literárního kánonu
 
Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart
 
2007