Setkání 1. didaktického klubu

Ve středu 19. listopadu se konal první didaktický klub. Jeho cílem je vytvořit neformální platformu pro spolupráci vysokoškolských učitelů - didaktiků, učitelů z praxe a studentů učitelství. Navazuje tak na tradice schůzek mentorů, které se na univerzitě dříve konaly v rámci roční pedagogické praxe (projekt klinický rok 2001 - 2010). K potěšení organizátorek se na prvním setkání sešlo bohaté spektrum účastníků: bývalí mentoři, učitelky spolupracující na současném projektu "Student - mentor-tutor", další učitelé a zástupci vedení škol, další členové katedry anglistiky a amerikanistiky, absolventi magisterského studia učitelství anglického jazyka a v hojném počtu také studenti bakalářského i navazujícího magisterského studia. 
Tématem prvního setkání byla Spolupráce univerzita-škola. Po úvodní prezentaci zaměřené na historii a současnost přípravného vzdělávání učitelů na Univerzitě Pardubice z pohledu spolupráce se školami přispěli studenti i mentorky do diskuse svým pohledem na spolupráci s univerzitou. Dále se rozvinula bohatá diskuse, která se týkala následujících témat: jak zlepšit přípravu učitelů, co absolventům v praxi chybělo, spolupráce rodiny a školy, pozitiva i negativa profese učitele. Diskuse se překvapivě protáhla až do pozdních večerních hodin. Snad se podobně podaří i další klub, který se bude konat na jaře  2015.
 
Účastníci navrhli témata, kterými by se chtěli v budoucnu zabývat, například plánování hodin; domácí úkoly; využití multimédií ve výuce - internet, mobily, tablety; spolupráce, partnerství nebo konflikty? - učitel x rodič x žák - nakolik má učitel suplovat, co doma chybí? jak si tyto věci nepustit k tělu? školský management, spolupráce, nebo pedagog mezi paragrafy...
 
Děkujeme všem účastníkům 1. didaktickém klubu za jeho aktivní spoluvytváření!
Helena Zitková, Irena Reimannová, Monika Černá

(foto zde)