PŘEDZVĚSTI, PŘEDCHŮDCI, PRECEDENTY: pokračující vliv 19. století na moderní texty a kontexty (2002)

Lenderová, M.: Jaké bylo 19. století?

Kaylor, M. M.: “Backward I See”: Hopkins’s Inverse in Verse: A Lecture

Mánek, B.: Česká recepce poezie G. M. Hopkinse

Studený, J.: Postmoderní čtení Slavíka a růže. Variace na wildeovské téma

Ráčková, P.: Nemesis i Ifigeneia: Motiv antické Kory v Hardyho románu Tess z d’Urbervillů

Bubíková, Š.: Thomas Hardy a Teréza Nováková: Moderní motivy v klasickém románu

Zderadičková, O.: Charles Rennie Mackintosh a srovnání některých rysů české a skotské secese

Čáňová, Š.: Několik poznámek k vlivu lingvistických škol na teorii osvojování jazyka

Píšová, M.: Příprava učitelů: umění nebo řemeslo?

Jiránek, T.: Nacionalismus jako dědictví 19. století

Oates-Indruchová, L.: Tradice, ideologie a teorie tělesné kultury

Sunardi, T.: Ariosofie jako základ moderního rasismu a xenofobie

Bubík, T.: Kořeny a perspektivy liberalismu 19. století

Šalanda, B.: K vývoji humanitních oborů v Čechách na konci 19. století

Štampach, I.: Katolický modernismus a jeho návraty ve 20. století