Aktuality


18.10.2016

Dne 20.10.2016 jsou zrušeny konzultační hodiny doc. Bubíkové - z důvodu účasti na Vědecké radě

 


 

13.10.2016

Dne 20.10.2016 odpadá veškerá výuka prof. Bohuslava Mánka

 


12.10.2016

 

Konzultační hodiny PaedDr. Černé se příští  týden přesouvají z 18.10. na 21.10.  od 9.00 – 10.00 hod.

 


11.10.2016

 
dne 18. 10. 2016 odpadají konzultační hodiny dr. Ježkové
 

19.9.2016 

Seznam nových vedoucích závěrečných prací, jejichž původním vedoucím byl pan Daniel Paul Sampey, lze stáhnout  zde.


1.9.2016

Studentům, jejichž vedoucím závěrečné práce byl Dan Sampey, bude vedením katedry přidělen na začátku semestru nový vedoucí a o změně budou informováni.


                                    Upozornění:   Zápisy do indexů

 Upozorňujeme studenty, že je jejich povinností zajistit si včas zápisy zkoušek a zápočtů do indexu u jednotlivých vyučujících.

Vedoucí katedry KAA může za vyučující KAA zapsat jen ve zcela výjimečných případech

(dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená, ukončení prac. poměru).


Úspěch studentky anglistiky v celostátní soutěži STUDENT a VĚDA 

Ve dnech 9. - 11. května se konal 17. ročník konference pro postgraduální studenty s názvem Mezinárodní setkání mladých lingvistů, tentokrát na téma „Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace“, kterou pořádá FF UP v Olomouci. Již šestým rokem bylo součástí programu také celostátní kolo soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika.

Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UPa reprezentovala Veronika Drbohlavová, studentka navazujícího magisterského studia oboru Anglická filologie, a v celostátním kole v konkurenci kolegů z ostatních českých univerzit zvítězila s příspěvkem The Verb that Dare not Speak its Name, který bude publikován v recenzovaném sborníku Univerzity Palackého.

Blahopřejeme!

celý článek čtěte zde: http://zpravodaj.upce.cz/studenti/2016/uspech-studentky-ff/