PROGRAM

Společně si vyzkoušíme následující disciplíny:

Ponor do technik dramatické výchovy

Přelet nad hnízdem informací o studiu

Sprint dějinami

Výklus sonety

Vzlet za pomoci filmu

Bloudění zákoutími lingvistiky