Vědecká rada

Ing. Karol Bayer – děkan Fakulty restaurování UPa
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. – děkanka FF Univerzita Karlova Praha
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – FF Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. – FF Univerzita Karlova Praha
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – FPF Slezská univerzita Opava
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. – proděkan FPHP Technická univerzita v Liberci
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. – FF Ostravská univerzita
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. – PF Univerzita Hradec Králové
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. – PF Univerzita Karlova Praha
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. – děkan FF Masarykova univerzita Brno
doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. – FPHP Technická univerzita v Liberci
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. – děkan FF Západočeské univerzity v Plzni
 
doc. PhDr. Šárka Bubíková, Ph.D. – vedoucí KAA
PaedDr. Monika Černá, Ph.D. - KAA
doc. PhDr. Martin Fárek, Ph.D. – vedoucí KRE
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. - KFI
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. – proděkanka pro ped. činnost a studijní agendu
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. – vedoucí ÚHV
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. – proděkanka pro vědu a výzkum
 
doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. - KLKS
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - děkan
 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – prorektor pro rozvoj