Ediční rada Fakulty filozofické

  • Předseda ediční rady:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Ústav historických věd)
 
 
  • Členové ediční rady:
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt. - (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D. - (Katedra cizích jazyků)
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. - (Ústav historických věd)
PhDr. Ivo Říha, Ph.D. - (Katedra literární kultury a slavistiky)
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D. – (Katedra věd o výchově)
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. – (Katedra filozofie)
Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. - (Katedra religionistiky)
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D. - (Katedra sociálních věd)