Děkan fakulty

Děkan:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
budova EA, kancelář č. 12 030
telefon: +420 466 036 208
e-mali: karel.rydl@upce.cz
 
 
Konzultační hodiny PO 14 - 16 h
po předchozí domluvě s pí. sekretářkou:
 
Dita Jančaříková
tenefon: +420 466 036 226
e-mail: dita.jancarikova@upce.cz