Děkan fakulty

Děkan:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

budova EA, kancelář č. 12 030

telefon: +420 466 036 208

e-mali: karel.rydl@upce.cz

 

Konzultační hodiny po předchozí domluvě s pí. sekretářkou:

Dita Jančaříková

tenefon: +420 466 036 226

e-mail: dita.jancarikova@upce.cz