Akademický senát

Předseda
 
Štěpán Lisý (Katedra religionistiky) stepan.lisy@upce.cz
 
Předsednictvo
 
Hana Synková (Katedra sociálních věd) hana.synkova@upce.cz,
Ondřej Sikora, (katedra filozofie) ondrej.sikora@upce.cz
 
Komora akademických pracovníků
 
Zuzana Černá (Katedra religionistiky)
Tomáš Jiránek (Ústav historických věd)
Kamila Pacovská (Katedra filozofie)
Zuzana Pavelková Čevelová (Ústav historických věd)  
Irena Reimannová (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Olga Roebuck (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Jiří Studený (Katedra literární kultury a slavistiky)                      
 
 
Komora studentů
 
Vojtěch Janů  (Katedra filosofie – interní doktorand)                              
Václav Mensa (Katedra sociálních věd, student mgr. studia)
Michaela Mužíková (Katedra religionistiky – studentka mgr studia)
Mgr. Pikeš Karel – (Katedra religionistiky – interní doktorand)      
Marcel Palatáš (Katedra religionistiky – interní doktorand)         
 
https://www.facebook.com/AkademickySenatFFUPa/            
 
Obecné informace pro volby do AS UPa
 
Podání návrhů na kandidáty AP/student AS UPa