Akademický senát

Předseda
 
Štěpán Lisý (Katedra religionistiky) stepan.lisy@upce.cz
 
Předsednictvo
 
Kamila Pacovská (Katedra filosofie) kamila.pacovska@upce.cz      
Pavel Panoch (Ústav historických věd) pavel.panoch@upce.cz 
 
Komora akademických pracovníků
 
Tomáš Jiránek (Ústav historických věd)
Zuzana Pavelková Čevelová (Ústav historických věd)  
Irena Reimannová (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Olga Roebuck (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Ondřej Sikora (Katedra filosofie)
Jiří Studený (Katedra literární kultury a slavistiky)                      
Hana Synková (Katedra sociálních věd)                                                
 
Komora studentů
 
Dana Hendrychová (Katedra sociálních věd – studentka mgr studia)   
Vojtěch Janů  (Katedra filosofie – interní doktorand)                              
Michaela Mužíková (Katedra religionistiky – studentka mgr studia)
Mgr. Pikeš Karel – (Katedra religionistiky – interní doktorand)      
Marcel Palatáš (Katedra religionistiky – interní doktorand)         
 
https://www.facebook.com/AkademickySenatFFUPa/            
 
Obecné informace pro volby do AS UPa
 
Podání návrhů na kandidáty AP/student AS UPa