Metelka Martin

 

OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické o vyměření poplatku
spojeného se studiem,
vedená pod č.j.: STAG/FF/2016/0000001351, jejímž adresátem je:
 
Martin Metelka
Nerudova 716
500 02  Hradec Králové 2

 
je uložena na studijním oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice.
 
 
 
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
                                                                                        děkan Fakulty filozofické