Halámová Šárka

 

OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí děkana Fakulty filozofické o vyměření poplatku
spojeného se studiem,
vedená pod č.j.: STAG/FF/2016/0000001310, jejímž adresátem je:
 
Šárka Halámová
Borač – Podolí 13
592 61  Doubravník

 
je uložena na studijním oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice.
 
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 4. 2016
Sejmuto dne:
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
                                                                                        děkan Fakulty filozofické