9.8.2017
Mimořádná nabídka studijních pobytů v zahraničí

Mimořádná nabídka studijních pobytů v zahraničí
Pro období od 1. 10. do 22. 12. 2017 se nabízí možnost studijních pobytů na univerzitách mimo program Erasmus+, tedy především mimo Evropu.
  1. Studentské mobility
Minimální doba pobytu je 30 dní. Zájemci o výjezd zašlou motivační dopis s CV a detailním popisem plánovaných studijních / výzkumných aktivit a předpokládaných výstupů nejpozději do pátku 21. července na adresu: zbynek.vydra@upce.cz
Na základě obdržených podkladů proběhne v první polovině srpna užší výběr kandidátů. Termín případného výběrového řízení bude uchazečům sdělen na mailovou adresu uvedenou v motivačních dopisech.
Finanční podpora je určená na krytí cestovních nákladů dle vzdálenosti a pobytových nákladů dle sazby, pobytové stipendium činí 650 EUR na 30 dní a dále dle poměrného počtu dalších dní na mobilitě.
 
Cestovní náklady pro mobilitu studentů podle cestovní vzdálenosti
Částka na účastníka
Od 100 do 499 km:
180 EUR
Od 500 do 1 999 km:
275 EUR
Od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR
Od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR
Od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR
8 000 km a více:
1 100 EUR
 
  1. Učitelské mobility
Minimální délka pobytu je 5 dní. Zájemci o výjezd zašlou motivační dopis se zdůvodněním plánované pedagogické / výzkumné činnosti během mobility a s předpokládanými výstupy nejpozději do pátku 21. července na adresu: zbynek.vydra@upce.cz
 
Mobilita zaměstnanců
- pobyt
Částka v EUR na
1.- 14. den
Částka v EUR na
15.- 60. den
Pobyt v ČR
140
98
Pobyt v partnerské zemi
160
112
 
Cestovní náklady pro mobilitu učitelů podle cestovní vzdálenosti
Částka na účastníka
Od 100 do 499 km:
180 EUR
Od 500 do 1 999 km:
275 EUR
Od 2 000 do 2 999 km:
360 EUR
Od 3 000 do 3 999 km:
530 EUR
Od 4 000 do 7 999 km:
820 EUR
8 000 km a více:
1 100 EUR
 
 
 
 
 


Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy