16.8.2017
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro AR 2017/2018

Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
pro akademický rok 2017/2018
 
 
Pro přijímací řízení platí stejná pravidla jako v prvním kole.
Bakalářské obory
jednooborové studium:
Filozofie
Religionistika
Sociální antropologie
Kulturní dějiny
Spisová a archivní služba
Historicko-literární studia
Německý jazyk pro odbornou praxi
Anglický jazyk – specializace v pedagogice
dvouoborové studium:
Ochrana hmotných památek + Historie
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
 
Termín pro podání přihlášek: 28. 7. 2017
Termín konání přijímacích zkoušek: 16. a 17. 8. 2017
 
Magisterské obory (navazující)
Filozofie*
Religionistika*
Kulturní dějiny*
Sociální antropologie*
Anglická filologie*
Učitelství anglického jazyka*
Resocializační pedagogika
 
Termín pro podání přihlášek: 4. 8. 2017
Termín konání přijímacích zkoušek: 4. - 5. 9. 2017
 
*Součástí přihlášky je projekt diplomové práce. Doručit na studijní oddělení do 4. 8. 2017.
 
Více informací o studijních oborech naleznete zde.


Martina Kleinová
IPC FF