Vědecký a programový výbor konference

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
plk. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D., Univerzita Obrany, ČR
prof. RNDr. Oto Hudec, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košicích, SK
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, ČR
prof. Maria M. Ikeda, Kyoto University, Japonsko
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc., Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze, ČR
doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, SK
Univ. Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. Mikulas Luptacik, Ekonomická univerzita v Bratislavě, SK
prof. Yoriko Masuyama, Matsumoto University, Japonsko
prof. Cornelia Pop, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko
doc. Ing. Romana Provazníková, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, ČR
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Český statistický úřad, ČR
prof. Ligita Simanskiene, Faculty of Social Science, University of Klaipeda, Litva
Ing. Mgr. David Sláma, Odbor strategického rozvoje a koordinace VS, Ministerstvo vnitra ČR

 

Programový výbor konference

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.
Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ing. David Špaček, Ph.D.
Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.