Témata sekcí konference

Aktuální otázky veřejné správy a sociální politiky – teorie a praxe

Tajemník sekce: Mgr. Jan Mandys, Ph.D. (jan.mandys@upce.cz)

 • Aplikace současných trendů v řízení veřejné správy nejen v podmínkách České republiky.
 • Role sociální politiky v kontextu ostatních politik a její místo v zájmech veřejné správy.
 • Sociální služby zaměřené na zvýšení kvality života v regionu.
 • Využitelnost konceptu kvality života pro potřeby veřejných politik.
 • Řízení výkonnosti ve veřejné správě.
 • Aktuální zkušenosti a problémy vyplývající z účinnosti služebního zákona.

Ekonomické souvislosti poskytování kvalitních veřejných služeb

Tajemník sekce: Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. (veronika.linhartova@upce.cz)

 • Efektivnost při poskytování veřejných služeb.
 • Standardizace veřejných služeb.
 • Principy financování veřejných služeb.
 • Metody hodnocení kvality a efektivnosti vybraných veřejných služeb.
 • Aktuální přístup orgánů veřejné moci k řízení kvality veřejných služeb.

Rizika veřejné správy a jejich prevence

Tajemník sekce: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. (michal.kubenka@upce.cz)

 • Rizika spojená s financováním projektů veřejné správy a jejich monitoring.
 • Preventivní opatření jako nástroj snižování rizik ve veřejné správě.
 • Rizika spojená s hospodářskou kriminalitou, rigidností a netransparentností veřejné správy.
 • Legislativní rámec řízení rizik ve veřejné správě, jeho aplikace a organizování.
 • Rizika spojená s využíváním dotačních prostředků na úrovni regionu.
 • Ohrožení demokracie jako možný zdroj rizik pro současnou veřejnou správu.

Informace a informační technologie ve veřejné správě

Tajemník sekce: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. (hana.kopackova@upce.cz)

 • Data, informace a big data v kontextu soudobé veřejné správy.
 • Elektronizace veřejné správy.
 • Problematika současných veřejnosprávních informačních systémů.
 • IT vzdělávání ve veřejné správě.
 • Veřejná správa a cloud computing.
 • IT jako nástroj komunikace a spolupráce ve veřejné správě.

Aktuální otázky a výzvy efektivního rozvoje regionů

Tajemník sekce: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D. (pavel.zdrazil@upce.cz)

 • Role veřejné správy v kontextu významu a efektivity regionální politiky.
 • Příčiny a dopady regionálních disparit.
 • Kvalita života obyvatelstva a její souvislosti s atraktivitou území.
 • Dopady regionálních změn na zajišťování bezpečnosti a udržitelnost regionálního rozvoje.

25 let vývoje veřejné správy v krajinách V4

Tajemník sekce: Ing. David Špaček, Ph.D. (david.spacek@econ.muni.cz)

 • Vývoj veřejné správy v členských zemích Višegrádské čtyřky během uplynulých 25 let.
 • Přínosy reforem veřejné správy v členských zemích Višegrádské čtyřky.
 • Společné a odlišné znaky reforem a vývoje veřejné správy v Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku.
 • Budoucí vývoj veřejné správy v členských zemích Višegrádské čtyřky.